Bankowość Internetowa dla Klientów byłego GB24

W sierpniu 2016 r. zakończyliśmy proces udostępnienia Użytkownikom platformy GB24 nowej Bankowości Internetowej. Każdy Klient został indywidualnie poinformowany o terminie udostępnienia nowej Bankowości Internetowej.

Przypominamy, że Użytkownicy, którzy nie zalogowali się jeszcze do nowej Bankowości Internetowej mogli ją aktywować przez Internet do 13 stycznia 2017 roku. Aby korzystać z Bankowości Internetowej prosimy o wizytę w oddziale lub w przypadku Klientów firmowych kontakt z Infolinią.

Zaloguj się do nowej Bankowości Internetowej

Zapoznaj się z wybranymi informacjami o nowej Bankowości Internetowej dla Klientów GB24!

Zobacz, co zyskujesz dzięki nowej Bankowości Internetowej

Dzięki nowej Bankowości Internetowej codzienne korzystanie z usług Getin Banku jest jeszcze prostsze i przyjemniejsze. Nowa Bankowość to wiele nowych możliwości, w tym:

  • intuicyjna nawigacja i dostęp do większości przydatnych informacji zaraz po zalogowaniu;
  • autoryzacja operacji za pomocą kodów SMS – dodatkowe karty do autoryzacji nie będą już potrzebne, ponieważ kody autoryzacyjne będą przesyłane  SMSem na numer telefonu Klienta;
  • aplikacja mobilna Getin Mobile, dzięki której bank będzie zawsze pod ręką;
  • nowoczesne formy przelewów bez znajomości numerów kont – przez SMS lub e-mail;
  • Celowe Konto Oszczędnościowe - nowy sposób oszczędzania, który zmotywuje do odkładania pieniędzy na wybrany cel;
  • bogata oferta lokat.

A wszystko to w praktycznej, prostej i dostosowanej do potrzeb Użytkowników formie.

Zachęcamy do zapoznania się z nową Bankowością Internetową:

Pierwsze logowanie do nowej Bankowości Internetowej

Każdy Klient został indywidualnie poinformowany o udostępnieniu nowej Bankowości Internetowej. Aby móc z niej w pełni skorzystać należy podczas pierwszego logowania przejść specjalnie przygotowany proces i dokonać wstępnych ustawień.

 

Uwaga! Przed pierwszym logowaniem należy przygotować swoją aktualną kartę TAN – będzie ona niezbędna do weryfikacji.

Aby przenieść się do nowego systemu wystarczy:

Aby przenieść się do nowego systemu wystarczy:

01
Wejdź na stronę www.getinbank.pl i kliknij „Zaloguj” w prawym górnym rogu
02
Zaloguj się przy użyciu dotychczasowego loginu i hasła – potwierdzimy je jeszcze w osobnej wiadomości, wysyłanej do każdego Klienta
03
Uzupełnij lub uaktualnij swój numer telefonu oraz adres email (te dane będą niezbędne do zatwierdzania operacji i korzystania z nowego systemu Bankowości). Poprawność wprowadzonych danych należy potwierdzić kodem z karty TAN
04
Zapoznaj się z dokumentami, które obowiązują w nowej Bankowości (produkty i tabele opłat pozostają niezmienione)
05
Wybierz, w jakiej formie chcesz otrzymywać wyciągi z kont – dostępne są wygodne wyciągi w formie elektronicznej
06
Ustaw limity dla Bankowości Internetowej do posiadanych produktów – dla właściciela rachunku oraz pełnomocników
07
Zaktualizuj zgody marketingowe – dzięki temu będziesz otrzymywać powiadomienia o ofertach promocyjnych Banku
08
Zmień hasło do Bankowości Internetowej w celu podwyższenia bezpieczeństwa

Produkty, usługi i karty płatnicze

Dotychczasowe produkty (w tym numery posiadanych rachunków bankowych) nie ulegają zmianie. Zasady użytkowania kart płatniczych również pozostają bez zmian. Posiadane karty pozostają aktywne i zachowują zdefiniowane limity dla realizowanych transakcji.

 

Zapisani odbiorcy, przelewy zdefiniowane oraz historia transakcji jest zachowana w nowej Bankowości Internetowej.

Powiadomienia sms i email

Dla Klientów indywidualnych usługa SMS Serwis została wyłączona z dniem migracji i w jej miejsce uruchomiona została usługa o podobnym charakterze - SMS Info. Włączyliśmy ją automatycznie, dla Klientów, którzy korzystali z usługi SMS Serwis. W ramach nowej usługi są wysyłane powiadomienia o udanych i nieudanych próbach logowania oraz zablokowaniu dostępu.

Szerszy pakiet powiadomień SMS będzie można samodzielnie włączyć w Bankowości Internetowej w zakładce „Ustawienia”. Opłata za usługę nie ulega zmianie i będzie wynosić 3,99 zł miesięcznie, a w jej ramach dostępnych jest 30 powiadomień SMS oraz dowolna liczba powiadomień e-mail. Opłata za każdą wiadomość SMS przekraczającą powyższą ilość powiadomień będzie wynosiła 0,29 zł. (opcja wysyłania dodatkowo płatnych wiadomości SMS jest domyślnie wyłączona).

 

Klienci indywidualni, którzy korzystali dotychczas jedynie z bezpłatnego pakietu w ramach usługi SMS Serwis, od momentu przejścia do nowej bankowości również mogą skorzystać z nowej usługi SMS Info. W tym celu należy samodzielnie aktywować Usługę poprzez Bankowość Internetową. Miesięczny koszt usługi to 3,99 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące opłat określone są w Tabeli Opłat i Prowizji Getin Noble Banku S.A dla Klientów Indywidualnych - Konta Osobiste w zł i innych walutach oraz Konto Oszczędnościowe w zł i Limit Kredytowy.

Nowe regulacje i dokumenty

W związku z udostępnieniem nowej Bankowości Internetowej wprowadzone zostały zmiany w regulaminach produktów dla Klientów indywidualnych oraz Klientów firmowych.

Zmiany te nie wpłynęły na dotychczasowe zasady obsługi posiadanych produktów, ich oprocentowanie, ani tabele opłat.

Poniżej przedstawiamy nowe dokumenty oraz informacje o zmianach.

Dla Klientów detalicznych wprowadzony został:

  • Regulamin rachunków – zastąpił on dotychczasowe regulaminy bankowości internetowych i telefonicznych

Dla Klientów firmowych wprowadzona została:

  • Karta Produktu oraz dokument „Zasady bezpieczeństwa i wymogi techniczne”-wraz z Umową o usługi Bankowości Internetowej Getin Banku dla Klientów Firmowych zastąpiły dotychczasowe regulacje w zakresie internetowych kanałów dostępu.

Dokumenty są dostępne również w placówkach Banku.

Jeżeli nie akceptują Państwo proponowanych powyżej zmian, wówczas do dnia poprzedzającego udostępnienie nowej Bankowości Internetowej włącznie przysługuje Państwu prawo pisemnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez ponoszenia opłat lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w dniu poprzedzającym udostępnienie nowej Bankowości Internetowej, bez ponoszenia opłat. Jeżeli w wyżej wskazanym terminie nie zgłoszą Państwo sprzeciwu wobec zaproponowanych zmian, proponowane zmiany uważa się za przyjęte i obowiązujące strony począwszy od dnia udostępnienia nowej Bankowości Internetowej.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią.
Nasi konsultanci są do dyspozycji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

 

+48 32 604 31 14

+48 32 604 30 70 – dla Klientów firmowych

Infolinia dla firm dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00.

Pomoc

Pomoc

Jak sprawdzić, czy zostanę objęty zmianami?
Jakim loginem i hasłem mam się zalogować do nowej Bankowości Internetowej?
Korzystam jednocześnie z platformy GB24 i nowej Bankowości Internetowej. Czy coś się dla mnie zmienia?
Czego potrzebuję do zalogowania się do nowej Bankowości Internetowej?
Czy po udostępnieniu nowej Bankowości Internetowej będę mógł korzystać jeszcze ze starej platformy GB24?
Co się stanie z dotychczasowymi danymi (historią, odbiorcami, przelewami zdefiniowanymi, limitami)?
Dlaczego nie widzę w nowej Bankowości produktów, do których jestem pełnomocnikiem?
Czy muszę podawać numer telefonu i adres e-mail podczas pierwszego logowania do nowej Bankowości Internetowej?

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.getinbank.pl/slownik