Klienci GET Banku

Szanowni Państwo,
 
poniżej znajdują się szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące migracji związanej z finalizacją prawnego połączenia Get Bank S.A. oraz Getin Noble Bank S.A. Ostatecznym etapem będzie udostępnienie Klientom korzystającym z bankowości elektronicznej www.getbank.pl nowoczesnego systemu Bankowości Internetowej www.getinbank.pl.

Nowa umowa

Udostępnienie bankowości Getin Banku oraz oferowanych przez nią produktów będzie możliwe po zawarciu przez Państwa z Bankiem nowej umowy. Bank skontaktuje się z Klientami, którzy dotychczas aktywnie korzystali z Bankowości Internetowej Get Banku w celu zawarcia nowej umowy. Podpisanie wymaganych dokumentów nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po ich otrzymaniu przez Bank nastąpi aktywacja usług w nowej bankowości elektronicznej. W przypadku nieotrzymania niniejszych dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny z Bankiem pod numerem +32 604 30 67 bądź bezpośrednio w dowolnej placówce GNB – wykaz placówek znajdziecie Państwo na stronie www.getinbank.pl/oddzialy/placowki.
 

Infolinia

Od dnia 25.11.2013 roku Infolinia jest dla Państwa dostępna pod nowym numerem 197 97 oraz numerem +48 32 604 30 01 również dla połączeń z zagranicy. Infolinia Getin Banku czynna jest codziennie w godzinach 7:00 – 22:00. Zastrzeganie kart płatniczych możliwe jest przez całą dobę.
 

Karty płatnicze

Drogą pocztową otrzymają Państwo nowe karty płatnicze (debetowe oraz kredytowe jeśli posiadali je Państwo w Get Banku). Karty będą nieaktywne, ich aktywacji możecie Państwo dokonać poprzez:
·         Bankowość Internetową,
·         Infolinię – dzwoniąc pod numer 197 97,
·         W każdej placówce Getin Banku.
Nowe karty zostaną wydane bezpłatnie. W przypadku nieotrzymania karty prosimy o kontakt z Infolinią.
 

Bankowość internetowa

W dniu 24.11.2013 roku otrzymają Państwo login do nowej Bankowości Internetowej Getin Banku na podany przez Państwa w Banku adres e-mail oraz jednorazowe hasło na podany przez Państwa w Banku numer telefonu komórkowego (jeśli podpiszą Państwo nową umową o Bankowość Internetową). Dostęp do dotychczasowych produktów i usług w ramach Bankowości Internetowej Getin Banku będzie zapewniony zgodnie z zakresem jej funkcjonalności. Logowanie do Bankowości Internetowej dostępne jest na stronie www.getinbank.pl w zakładce Logowanie. Dostęp do dotychczasowej Bankowości Internetowej Get Banku nie będzie możliwy począwszy od dnia 22.11.2013 roku od godz. 24:00, natomiast z nowej Bankowości Internetowej Getin Banku będą mogli Państwo korzystać od godziny 00:00 w dniu 25.11.2013 roku.

Więcej szczegółów o GetinUP
 

Bankowość Telefoniczna

Z przyczyn technicznych nie będzie możliwości korzystania z obecnych loginów oraz haseł do usługi Bankowości Telefonicznej, dlatego proponujemy Państwu skorzystanie z usługi Bankowości Telefonicznej Getin Phone. Bank skontaktuje się z Klientami, którzy dotychczas aktywnie korzystali z tej usługi, w celu zawarcia nowej umowy drogą telefoniczną (potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przekazane w wersji papierowej na Państwa adres korespondencyjny). Pozostali Klienci, którzy nie korzystali z tej usługi, a są zainteresowani jej uruchomieniem, proszeni są o kontakt z Infolinią Banku w celu jej aktywacji. Numer login do Bankowości Telefonicznej będzie tożsamy z numerem login do Bankowości Internetowej.
 

Obsługa w placówkach

Od dnia 25.11.2013 roku obsługa Państwa produktów będzie prowadzona we wszystkich placówkach Getin Banku na terenie całego kraju – aktualny wykaz dostępny jest w zakładce Oddziały i Bankomaty.
 

Numery rachunków

 
Dotychczasowe numery rachunków Państwa produktów bankowych nie ulegną zmianie. Klienci, którzy korzystają z wyciągów w formie papierowej, otrzymają je za okresy od 01.11.2013 roku do 22.11.2013 roku oraz od 23.11.2013 roku do 31.12.2013 roku. Dodatkowo, do wyciągów dotyczących rachunku karty kredytowej zostanie załączona historia wykonanych operacji.
 
Jednocześnie serdecznie zachęcamy do zapoznania się z innowacyjnymi funkcjonalnościami Bankowości Internetowej Getin Banku na stronie https://getinup.pl/. Znajdziecie tam Państwo również informacje o aplikacji mobilnej Getin Mobile umożliwiającej korzystanie z konta przez telefon komórkowy.
 

Uwaga!


Ze względu na stosowane rozwiązania techniczne w Bankowości Internetowej oraz Telefonicznej w Getin Banku w przypadku braku numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail operacja nadania dostępów nie będzie mogła zostać zrealizowana. W związku z tym, uprzejmie prosimy o aktualizację adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Aktualizacji danych kontaktowych można dokonać w wybranych placówkach Getin Banku lub za pośrednictwem Infolinii do dnia 22.11.2013 roku.

List migracji