Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych

W trosce o zachowanie najwyższej jakości usług i odpowiedniego poziomu ochrony Klienta Getin Noble Bank SA prowadzi działalność w zakresie instrumentów finansowych zgodnie z wymogami MiFID.