Zasady dotyczące polityki informacyjnej Getin Banku

W oparciu o treść art. 111 Ustawy Prawa Bankowego oraz Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku, Getin Noble Bank ustala następujące zasady polityki informacyjnej Banku:

Załącznik do uchwały nr 46/2013 Rady Nadzorczej Getin Noble Banku SA z dnia 16 maja 2013 r. Polityka Informacyjna Getin Noble Banku SA