PRZEDSTAWIAMY PONIŻEJ SKŁAD ZARZĄDU BANKU BFG S.A., STWORZONEGO PRZEZ OSIEM NAJWIĘKSZYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE, KTÓRY WKRÓTCE BĘDZIE SIĘ NAZYWAŁ VELOBANK S.A.