GNB Restru - rotator

Informacje dla Klientów Getin Noble Bank S.A., którzy posiadają m.in. kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane do walut obcych

W związku ze zmianą adresu strony internetowej getinbank.pl na velobank.pl informujemy, że klienci Getin Noble Bank nadal mają dostęp do serwisu pod adresem www.getinbank.pl/obsługa.

Nagłówek bloku
Płać wygodnie za faktury
Zeskanuj rachunek lub fakturę i opłać ją jednym klikiem.

 

 

 

Najważniejsze informacje

Kontakt i reklamacje
Tabele kursów walut
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Indeksy oraz stawki bazowe
Informacje w zakresie produktów inwestycyjnych
Informacje w zakresie produktów ubezpieczeniowych
Informacje w zakresie kredytów samochodowych
Restrukturyzacja zadłużenia
Informacje o wskaźnikach referencyjnych dotyczących stóp procentowych (BMR)