Jakie korzyści może nam dać wspieranie organizacji charytatywnych?

Jakie korzyści może nam dać wspieranie organizacji charytatywnych?

Podstawę opodatkowania, a tym samym należny podatek dochodowy, obniżyć można o przekazane w poprzednim roku darowizny. Taką możliwość mają zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Dobro warto czynić zawsze i wszędzie, niezależnie od motywacji. Ta może być różnoraka: wyznawana religia, wewnętrzna potrzeba czy wreszcie… aspekt finansowy. Okazuje się, że wspieranie potrzebujących może się nam najzupełniej w świecie opłacać.

Darowizna zmniejszy nasz podatek

Przekazując wsparcie jakiejś organizacji lub fundacji, mamy prawo odliczyć wartość przekazanej darowizny od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Limit wynosi 6% dochodu dla osób fizycznych oraz 10% dla przedsiębiorstw. Działa to podobnie do kosztów uzyskania przychodu, które zmniejszają podstawę opodatkowania. Jak udokumentować darowiznę? Poniesiony na taki cel wydatek poświadczony może być jedynie dowodem wpłaty na dany rachunek bankowy. Decydując się na przekazanie darowizny niepieniężnej, potrzebować będziemy dokumentu, z którego wynika jej wartość (np. pisemna lub notarialna umowa darowizny), a także oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Kogo możemy wesprzeć?

Wybrany przez nas beneficjent musi mieć charakter organizacji realizującej cele pożytku publicznego. Nie musi on jednak posiadać statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Darowizna może być przeznaczona instytucji, której celem jest wsparcie rozwoju gospodarczego, innowacyjności, szkolnictwa, kultury, sztuki czy promocji zdrowia. Daje nam to szeroki wybór inicjatyw, które możemy dofinansować, zachowując przywilej podatkowy. Znaleźć je można np. w bazie organizacji pozarządowych pod adresem http://bazy.ngo.pl/. Wesprzeć możemy również podmiot z innego kraju UE, którego działalność wpisuje się w opisaną powyżej specyfikę.

Przekazanie środków wybranej osobie

Co istotne, przywilej podatkowy nie obejmuje darowizn przekazanych bezpośrednio na czyjeś prywatne konto. Jeśli chcemy wesprzeć wybranego potrzebującego, możemy dokonać wpłaty ze wskazaniem wybranej osoby za pośrednictwem organizacji charytatywnej.

Co z popularnymi zbiórkami „puszkowymi”?

Wrzucając pieniądze do puszki wolontariusza w czasie akcji zbierania środków na jakiś cel, nie będziemy niestety w stanie tego udowodnić i wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli chcemy przekazać jakąś większą kwotę (np. 100 zł), bardziej nam się będzie kalkulowało zrobić to za pośrednictwem przelewu. Przykładowo, jeśli od podstawy opodatkowania odliczymy 100 zł, to przy stawce 18% podatku „wróci” do nas 18 zł z tej wpłaty. Jeśli wpadamy w wyższy próg podatkowy (32%), będzie to 32 zł, czyli aż jedna trzecia wpłaconej kwoty.

Krew ratuje życie i… zmniejsza podatki

Nie wszyscy krwiodawcy zdają sobie sprawę, że przysługuje im ulga podatkowa. Warunkiem odliczenia od podatku jest nieodpłatne przekazanie krwi (otrzymywane czekolady i soki nie są traktowane jako zapłata). Ekwiwalent pieniężny dla celów podatkowych wynosi 130 zł za 1 litr krwi, a więc taką kwotę można odliczyć od dochodu za każdą oddaną honorowo jednostkę. Inaczej niż w przypadku „zwykłych” darowizn niefinansowych, nie ma obowiązku posiadania oświadczenia stacji krwiodawstwa o przyjęciu darowizny. Wystarczy zaświadczenie o ilości bezpłatnie oddanej krwi w danym roku; z reguły jest to wpis w karcie honorowego dawcy. Ekwiwalent za krew wlicza się we wspomniany limit 6% przychodu w odniesieniu dla darowizn, które możemy odjąć od podstawy opodatkowania.

1% nic nie kosztuje

Warto na koniec wspomnieć o możliwości, z której wciąż korzysta statystycznie co drugi z nas. Mowa tu o możliwości przekazania 1% należnego podatku dochodowego wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (w tym przypadku taki status jest konieczny; spis znaleźć można pod tym adresem). Wprawdzie nie zmieni to kwoty podatku, którą musimy zapłacić, ale z drugiej strony kosztuje nas jedynie kilka sekund potrzebnych na wpisanie odpowiednich danych do zeznania podatkowego. Większości z nas w momencie wypełniania corocznego PIT-u towarzyszy przykra myśl o tym, jak dużą część naszego przychodu musimy oddać fiskusowi. Przekazanie darowizny to jeden ze sposobów, by mniej oddać państwu, a więcej potrzebującym. W końcu niezależnie od motywacji, warto jest czynić dobro. Podsumowanie:

  1. Przekazane darowizny, zarówno finansowe, jak i rzeczowe, mogą zostać odliczone od podlegającego opodatkowaniu dochodu. Warunkiem jest możliwość ich udokumentowania.
  2. Otrzymujący darowiznę podmiot musi mieć charakter organizacji realizującej cele pożytku publicznego. Za jej pośrednictwem możemy wesprzeć również konkretną osobę.
  3. Warto wiedzieć, że jak darowizna w prawie podatkowym traktowana jest również oddawana honorowo krew.

Informacje te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa podatkowego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Skorzystanie przez użytkownika z informacji następuje wyłącznie na jego ryzyko.

24.06.2020 | Getin Bank | 4 minuty czytania
Trudno oszacować, ilu Polaków aktualnie pracuje za granicą. Dane GUS z 2017 roku wskazują na ponad 2,5 miliona, choć w ostatnich latach ta liczba mogła się zmienić. Osoby te zarabiają w funtach, euro czy frankach, ale bardzo często myślą o wzięciu kredytu gotówkowego w polskich bankach.