Kredyt gotówkowy a specjalne dodatki. Im wyższe dochody, tym lepsza zdolność

Kredyt gotówkowy a specjalne dodatki. Im wyższe dochody, tym lepsza zdolność

Instytucje finansowe, wyliczając zdolność kredytową klientów, nie mogą pomijać dodatkowych wpływów, jakie oni mają. Wynika to z ustawy. Zarówno świadczenie pod nazwą 500 plus, jak i dodatki typu 13. emerytura, powinny być brane pod uwagę przy wyliczaniu kwoty kredytu. Jednak ostateczną decyzję zawsze podejmuje bank.

W ostatnich latach coraz więcej Polaków otrzymuje dodatkowe świadczenia pieniężne, m.in. wynikające z polityki społecznej realizowanej przez polskie państwo. Jednym z nich jest Program „Rodzina 500 plus”, realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. Jest to program państwowy mający za zadanie pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych. Jak informował w 2020 roku resort rodziny od początku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło w sumie ponad 92 mld zł. To wsparcie dla ponad 6,4 mln dzieci.

Niezależnie od oceny politycznej wprowadzonego programu, świadczenie to w wydatny sposób zwiększyło możliwości finansowe polskich rodzin, a także – o czym rzadziej się wspomina – również poprawiło zdolność kredytową. Przynajmniej teoretycznie. Niestety gwarantowany przez ustawę dochód na rodzinę nie przez wszystkie banki jest brany pod uwagę podczas wyliczania zdolności kredytowej.

Czym jest zdolność kredytowa?

Należy przypomnieć, że zdolność kredytowa to możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie. Bank analizę zdolności kredytowej dzieli na dwie podstawowe części: ilościową i jakościową. Analiza ilościowa to przede wszystkim analiza sytuacji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, a więc m.in. uzyskiwane dochody czy miesięczne koszty utrzymania, takie jak czynsz, opłaty za media. Dla banków ważne jest też aktualne zadłużenie, np. spłacane obecnie kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty. Banki porównują  nasze przychody i nasze wydatki w skali miesiąca, aby stwierdzić, czy zostają nam jakieś nadwyżki, które mogą posłużyć do spłaty nowego kredytu. Warto pamiętać, że dla banku dość istotne jest też źródło dochodów np. umowa o pracę, umowa zlecenie. 

Druga część analizy to analiza jakościowa, czyli sprawdzenie takich danych, które mają istotny wpływ na skłonność przyszłego klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Tym samym wpływ na analizę będzie miał wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko. Na koniec ważna jest też historia kredytowa, która pokazuje, czy dana osoba sumiennie spłacała wcześniej zaciągnięte zobowiązania finansowe.

Czy dodatkowe przychody mają wpływ na zdolność kredytową?

Wspomniany opis zdolności kredytowej nie uwzględnia szczegółowo dodatków, takich jak 500 plus. Pozwala to bankom na dowolną politykę w tym względzie w zależności od instytucji. W 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła, że pieniądze z programu „Rodzina 500 plus” są dochodem rodziny i banki mogą je wliczać do zdolności kredytowej. Polityka banków w tej kwestii jest jednak różnorodna. Dlatego przed zwróceniem się z wnioskiem o kredyt, warto zapytać doradcę w banku, czy dodatkowy dochód w postaci 500 złotych na dziecko będzie uwzględniany. 

Kwota 500 zł na dziecko to nie niejedyny wprowadzony w ostatnich latach dodatek specjalny. Od 2019 r. na wsparcie mogą również liczyć emeryci, którzy dostają tzw. trzynastą emeryturę. Kwota świadczenia to dla każdego 1200 zł brutto. Dla wielu emerytów to duży zastrzyk finansowy. Czy banki zauważają to świadczenie w analizie zdolności kredytowej? Trzeba zacząć od tego, że emeryci są bardzo wdzięcznym dla instytucji finansowych klientem. Ich świadczenia są gwarantowane przez państwo, nie mogą zostać cofnięte, a zatem nie ma ryzyka, że emeryt straci dochody po zaciągnięciu kredytu, jak to ma miejsce w przypadku osób pracujących. Ważnym kryterium dla banku jest jednak wiek kredytobiorcy, dlatego większość instytucji tej grupie klientów oferuje kredyty na krótki okres.

Niestety uwzględnianie dodatku w postaci trzynastej lub czternastej emerytury jako dochodu będzie utrudnione. Powód jest prozaiczny. Świadczenia te są zapisywane bezpośrednio w każdej ustawie budżetowej. Nie są one cykliczne, tak jak w przypadku 500 plus. To, że 13. emerytura została wypłacona w latach 2019-2020 nie oznacza, że będzie ona w 2021 czy 2022 roku. Wszystko zależy od odpowiedniej decyzji rządu i parlamentu.

Świadczenia specjalne, wypłacane zarówno na dzieci, jak i dla emerytów mogą skutecznie poprawić kondycję finansową rodziny, pozwalając  jej łatwiej zarządzać domowym budżetem, realizować określone wydatki, co pozytywnie wpływa na możliwości kredytowe. To jednak od banków zależy, czy uwzględnią te wpływy jako dochód mający bezpośrednie przełożenie na lepszą zdolność kredytową.

26.08.2020 | Getin Bank | 4 minuty czytania
Coraz niższe oprocentowanie lokat powoduje, że większość Polaków szuka pomysłu na inwestycję pieniędzy. Niestety nie wszystkich stać na zakup mieszkania czy domu. A może wziąć trochę kredytu i zainwestować w działkę budowlaną lub rekreacyjną?