Kredyt gotówkowy a zmiana pracy – czy staż pracy ma dla banku znaczenie?

Kredyt gotówkowy a zmiana pracy – czy staż pracy ma dla banku znaczenie?

Czy staż pracy ma znaczenie, gdy ubiegamy się o kredyt gotówkowy? To pytanie nurtuje wiele osób starających się o gotówkę z banku. W tym artykule wyjaśniamy, co bank bierze pod uwagę, oceniając naszą zdolność i wiarygodność kredytową. 

Uzyskanie kredytu gotówkowego bank uzależnia od kilku czynników. Aby ocenić, czy pożyczone pieniądze wrócą bezpiecznie do banku, musi wyliczyć zdolność kredytową. W tym celu musi oszacować sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy. Składają się na nią uzyskiwane dochody, miesięczne koszty utrzymania (czynsz i media), a także obecne zadłużenie (kredyty, wysokość zadłużenia z kart kredytowych, dostępne limity, poręczone kredyty). Dzięki tym informacjom, bank jest w stanie ocenić, czy wydatki i zarobki klienta bilansują się. Idealna sytuacja jest wtedy, gdy po odliczeniu wydatków, pozostaje przyszłemu kredytobiorcy dużo wolnych środków do wykorzystania.

Wysokość dochodu to jednak nie wszystko. Dla banku ważne jest również źródło dochodów i ciągłość ich otrzymywania. Atutem kredytobiorcy jest z pewnością umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony. Nie oznacza to jednak, że osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne są bez szans na uzyskanie gotówki, muszą jednak wykazać stałe wpływy na konto z tego typu działalności.

Oprócz kwestii finansowych bank bierze pod uwagę również: wiek kredytobiorcy, jego stan cywilny, posiadane nieruchomości, a także – nierzadko – zawód, jaki wykonuje, oraz staż pracy w firmie, w której obecnie pracuje. Im jest on dłuższy, tym lepiej. Dla banku jest to sygnał, że stanowisko kredytobiorcy jest jego pracodawcy potrzebne, a on sam traktuje swoją pracę odpowiedzialnie.

Czy częsta zmiana pracy jest źle oceniana przez bank?

Nie, jednak może się wiązać z koniecznością przedstawienia dodatkowych dokumentów. Problemem może być zmiana pracy tuż przed złożeniem wniosku o kredyt. Niekiedy banki uzależniają możliwość otrzymania kredytu od przepracowania u danego pracodawcy minimum trzech miesięcy (w przypadku umowy na czas nieokreślony) lub sześciu miesięcy (w przypadku umowy na czas określony). Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, można posiłkować się tzw. promesą zatrudnienia. To oświadczenie pracodawcy, że planuje związać się z pracownikiem na dłużej niż wynikałoby to z podpisanej umowy. Nie zawsze jednak nowy pracodawca chce taki dokument wystawić.

W nowym miejscu pracy rzadko pracodawca podpisuje od razu umowę na czas nieokreślony, raczej nadaje jej ramy czasowe (trzymiesięczny okres próbny, umowa na rok). W takiej sytuacji bank może zaproponować okres kredytowania do czasu trwania takiej umowy.

Co może stać się w przypadku zmiany pracy i pogorszenia sytuacji finansowej kredytobiorcy?

Jeśli kredytobiorca straci pracę lub ją zmieni, ale na gorszą pod względem finansowym, przed podpisaniem umowy kredytowej, to zmiana sytuacji finansowej może wpłynąć na wysokość kredytu, a nawet może wiązać się z odmową jego udzielania. Jeśli do pogorszenia sytuacji finansowej dojdzie po podpisaniu umowy i kredytobiorca będzie miał problemy ze spłatą zaciągniętego kredytu, bank może zgodzić się na odroczenie spłaty kredytu lub odstąpić od umowy (pogorszenie sytuacji finansowej związanej ze zmianą pracy może być podstawą do rozwiązania takiej umowy). Ale dzieje się to rzadko.

Banki każdą sytuację rozpatrują indywidualnie. Staż pracy i zmiana pracy w okresie wnioskowania o kredyt gotówkowy ma znaczenie, ale nie tak duże, jak w przypadku kredytu hipotecznego. O wiele ważniejsze są kwestie związane z wysokością wynagrodzenia, formą zatrudnienia oraz historią kredytową kredytobiorcy.

24.06.2020 | Getin Bank | 4 minuty czytania
Trudno oszacować, ilu Polaków aktualnie pracuje za granicą. Dane GUS z 2017 roku wskazują na ponad 2,5 miliona, choć w ostatnich latach ta liczba mogła się zmienić. Osoby te zarabiają w funtach, euro czy frankach, ale bardzo często myślą o wzięciu kredytu gotówkowego w polskich bankach.