Maksymalna kwota kredytu gotówkowego? Oczywiście, że taka istnieje

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego? Oczywiście, że taka istnieje

Każda decyzja o pożyczeniu pieniędzy z banku powinna być dobrze przemyślana. Kwota, którą potrzebuje klient, a kwota, którą może pożyczyć mu bank, nie zawsze jest taka sama. Ostateczna kwota pożyczki jest wypadkową wielu czynników. Od nich zależy końcowa wartość umowy. Z tego poradnika dowiecie się, dlaczego nie możecie wnioskować o nieograniczone kwoty w przypadku kredytu gotówkowego.

Kredyt gotówkowy to jeden podstawowych produktów bankowych na rynku. Można śmiało powtórzyć znane od wieków twierdzenie, że banki są po to, aby pożyczać pieniądze. Pożyczać w sposób racjonalny, z obopólną korzyścią, zarówno dla banku, jak i konsumenta. Stąd kredyt gotówkowy regulowany jest przez szereg przepisów prawnych.

Czym jest kredyt gotówkowy?

Warto przypomnieć, że kredyt gotówkowy w Polsce to produkt, który oferować mogą jedynie banki lub instytucje, którym takiej zgody udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego (np. kasy oszczędnościowo-kredytowe). Kwestie z nim związane podlegają prawu bankowemu. Umowa kredytu zawsze jest w formie pisemnej, musi być odpłatna, spłaty są ratalne, a przedmiotem umowy są zawsze środki finansowe. Tym kredyt różni się między innymi od pożyczki.

Środki, które można pozyskać w ramach tego produktu, są limitowane. Ich wysokość reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z  dnia 12 maja 2011 roku. Dokument ten określa również obowiązki kredytodawców i pośredników kredytowych oraz uprawnienia konsumentów związane z zawarciem umowy o kredyt konsumencki (kredyt gotówkowy jest jednym z jego rodzajów). Co ważne, ustawę tę stosuje się także do umów o kredyt konsumencki oferowanych przez wspomniane SKOK-i.

W jaki sposób bank ocenia naszą zdolność kredytową?

Zanim bank udzieli nam kredytu gotówkowego, musi wcześniej ocenić naszą zdolność kredytową, czyli sprawdzić, czy będziemy wstanie oddać mu pożyczone środki. Dzięki tej analizie bank ustali, jaką kwotę może nam pożyczyć, na jakich warunkach oraz na jaki czas.

Analizę zdolności kredytowej bank ocenia dwuetapowo.

  1. Analizuje sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy. Sprawdza, jakie ma on dochody, miesięczne koszty utrzymania, ewentualne zadłużenia (kredyty oraz karty kredytowe). Takie informacje pozwolą ustalić, czy klient ma jakieś nadwyżki, które pozwolą mu spłacać swobodnie raty. Ważne jest też źródło dochodu – atutem będzie umowa o pracę na czas nieokreślony, choć osoby pracujące na umowę zlecenie lub dzieło również mogą ubiegać się o kredyt gotówkowy.
  2. Zbiera informacje o kliencie. To, ile pieniędzy może on otrzymać, zależy od kilku czynników, m.in. wieku, stanu cywilnego, liczby osób na utrzymaniu oraz stażu pracy. Nie bez znaczenia jest też jego historia kredytowa. Bank sprawdzi, czy wcześniejsze kredyty były rzetelnie spłacane.

Jaką kwotę można pożyczyć od banku?

Minimalna kwota kredytu gotówkowego nie jest określona przepisami, ale musi mieć racjonalne przesłanki. Pożyczanie 50 złotych raczej nie ma sensu, ponieważ koszty obsługi takiego kredytu byłyby wyższe niż pożyczona kwota. Zazwyczaj banki w Polsce wskazują w swoich ofertach kwoty rozpoczynające się od 500 zł lub od 1000 zł. A jak jest w przypadku maksymalnych kwot?

Maksymalna kwota kredytu jest określona przez ustawodawcę. Umowa o kredyt konsumencki nie może opiewać na kwotę wyższą niż 255 550 zł (albo równowartość tej kwoty w innej walucie).

Jednak banki niezbyt często udzielają tak dużych kredytów gotówkowych. Osoba starająca się o tak pokaźną kwotę, musiałaby mieć pensję na poziomie kilku lub nawet kilkunastu średnich wynagrodzeń krajowych, a także pokaźny majątek, który w jakiś sposób zabezpieczałby bank, w przypadku niewypłacalności, utraty pracy czy zdrowia kredytobiorcy. W standardowych ofertach bankowych w Polsce maksymalne kwoty kredytów gotówkowych nie przekraczają 150 tysięcy złotych, a oferty promocyjne są często dużo niższe. Każdy bank ustala własną politykę kredytową w tym zakresie.

Bardzo wysoka kwota kredytu gotówkowego, przy zmiennej sytuacji gospodarczej, jest ryzykowna dla kredytobiorcy. Z tego powodu większość osób decyduje się na kredyty o małej i średniej wartości. Łatwiej jest je spłacić.

24.06.2020 | Getin Bank | 4 minuty czytania
Trudno oszacować, ilu Polaków aktualnie pracuje za granicą. Dane GUS z 2017 roku wskazują na ponad 2,5 miliona, choć w ostatnich latach ta liczba mogła się zmienić. Osoby te zarabiają w funtach, euro czy frankach, ale bardzo często myślą o wzięciu kredytu gotówkowego w polskich bankach.