Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia - baner startowy

Zawnioskuj o restrukturyzację zadłużenia

Restrukturyzacja wierzytelności – to zmiana warunków umowy, która ma na celu pomoc klientom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, żeby mogli odzyskać płynność finansową.

Jeśli masz problem z terminową spłatą swojego kredytu, możesz zwrócić się do nas z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie.

Wspólnie możemy znaleźć rozwiązanie i ustalić możliwe warunki spłaty, dostosowane do twojej aktualnej sytuacji finansowej.

Podstawowe informacje

Bank wprowadza możliwość restrukturyzacji kredytu gotówkowego/pożyczki, kredytu samochodowego oraz kredytu hipotecznego/pożyczki, dla kredytów z saldem powyżej 5 tys. złotych na dzień złożenia wniosku.

Zawarcie aneksu restrukturyzacyjnego/ ugody i ustalenie jego warunków uzależnione jest od pozytywnej decyzji banku.

Jeśli kredyt został udzielony więcej niż jednemu Kredytobiorcy wniosek powinien złożyć każdy z nich. Aneks restrukturyzacyjny/ Ugoda również powinny być podpisane przez każdego z nich.

Zapraszamy do wypełnienia wniosku i przesłania go przez dedykowany formularz.

Wybierz swój rodzaj kredytu i prześlij wniosek

Wybierz swój rodzaj kredytu i prześlij wniosek

Wypełnij wniosek

Jeżeli jesteś jedynym Kredytobiorcą lub jako pierwszy z wielu zobowiązanych do spłaty składasz ten wniosek, wybierz opcję:
„Wniosek o restrukturyzację - podstawowy”.

Jeżeli wniosek o restrukturyzację został już złożony przez innego z Kredytobiorców, a Ty uzupełniasz dodatkowo swoje dane, wybierz opcję:
„Wniosek o restrukturyzację – uzupełnienie”

Wypełnij wniosek

Jeżeli jesteś jedynym Kredytobiorcą lub jako pierwszy z wielu zobowiązanych do spłaty składasz ten wniosek, wybierz opcję:
„Wniosek o restrukturyzację - podstawowy”.

Jeżeli wniosek o restrukturyzację został już złożony przez innego z Kredytobiorców, a Ty uzupełniasz dodatkowo swoje dane, wybierz opcję:
„Wniosek o restrukturyzację – uzupełnienie”