Nowoczesne i kompleksowe rozwiązania finansowe

 

Getin Bank zapewnia rozwiązania finansowe dla szpitali i innych podmiotów leczniczych, uwzględniające specyficzny charakter prowadzonej działalności.

  • Obsługa bieżącej działalności
  • Szeroki dostęp do finansowania
  • Konsolidacja istniejącego zadłużenia