Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu przeglądania, zalecamy aktualizację przeglądarki. Obok znajdziesz informacje o wersjach w pełni wspieranych przeglądarek.

Kursy walut


Bankowa tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych Getin Noble Bank S.A.
Kraj Kupno Sprzedaż Spread

* Kurs Sprzedaży NBP jest dostępny pod linkiem http://www.nbp.pl/kursy/kursyc.html

Bank ustala Tabelę Kursową w oparciu o bieżące kursy walutowe dostępne na międzybankowym rynku walutowym w momencie jej sporządzenia. Spread stanowi różnicę pomiędzy odpowiednim kursem w Tabeli Kursowej a kursem rynkowym i obliczany jest przez Bank na podstawie ustalonej wartości procentowej. Bank określając kurs kupna i sprzedaży uwzględnia aktualną sytuację na rynku walutowym, w szczególności poziom zmienności kursów walutowych oraz płynność poszczególnych walut.


Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Kraj Symbol waluty JM Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*

* Po kursie średnim NBP

Dla transakcji powyżej 5 000 USD lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Getin Noble Bank SA może ustalić kurs preferencyjny.
W przypadku, gdy operacja kupna lub sprzedaży walut dokonywana jest w związku z inną operacją bankową, mają zastosowanie właściwe przepisy Banku odnoszące się do tych operacji.


Tabela podstawowa kursów walut Getin Noble Banku S.A.
Kraj Symbol waluty JM Kupno Sprzedaż Kurs średni NBP (FIXING) W przeliczeniu 5000 USD*

* Po kursie średnim NBP

** Banknotów opiewających na te waluty nie skupuje się.

*** Obrót gotówkowy w wybranych jednostkach operacyjnych banku. Bank może odmówić sprzedaży banknotów bez podania przyczyny.

Bank nie realizuje operacji w bilonie.

Dla transakcji powyżej 5 000 USD lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Getin Noble Bank SA może ustalić kurs preferencyjny. W przypadku, gdy operacja kupna lub sprzedaży walut dokonywana jest w związku z inną operacją bankową, mają zastosowanie właściwe przepisy Banku odnoszące się do tych operacji.