Napisz do nas!

Kontakt

Kontakt

Napisz do nas!
Wybierz jedną z poniższych możliwości

Wypełnij formularz kontaktowy

Napisz maila i wyślij na adres

 


Napisz maila i wyślij na adres: praca@getinbank.pl


Media społecznościowe

 

Media społecznościowe

Obszar roboczy 1.png [314.00 B]Obszar roboczy 2.png [536.00 B]Obszar roboczy 3.png [370.00 B]Obszar roboczy 4.png [375.00 B]


Chcesz skontaktować się z Bankiem w sprawie niezwiązanej z rekrutacją?

 


Chcesz skontaktować się z Bankiem w sprawie niezwiązanej z rekrutacją?
Zapraszamy do zakładki Kontakt na głównej stronie Banku.

 

 

 

Formularz

Wypełnij formularz kontaktowy
Wczytaj plik z dysku

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt: - Telefon: +48 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy) - Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są:
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie: medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące)

Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
- E-mail: iod@gnb.pl
- Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy.