Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Obsługa i finansowanie handlu zagranicznego - Dla Firm
Obsługa i finansowanie handlu zagranicznego - Dla Firm

Obsługa i finansowanie handlu zagranicznego

Poznaj rozwiązania, które finansują oraz zabezpieczają transakcje Twojej Firmy!

Poznaj korzyści

W ofercie Getin Noble Banku znajduje się szereg instrumentów finansowych ułatwiających prowadzenie transakcji krajowych i zagranicznych. Oferowane przez nas instrumenty umożliwią poprawę płynności finansowej Państwa firmy i zabezpieczą transakcje handlowe.

Twojej firmie oferujemy:

  • Usługi finansowe służące poprawie płynności finansowej oraz zabezpieczające transakcje handlowe
  • Akredytywę dokumentową ograniczającą ryzyko niewypłacalności Państwa kontrahentów w obrocie krajowym lub zagranicznym
  • Inkaso dokumentowe – ograniczenie ryzyka odbioru towaru przez importera bez zapłaty lub jej zabezpieczenia (akcept weksla)
  • Gwarancje bankowe, które poprawią wiarygodność i zabezpieczą roszczenia wobec Państwa Firmy

Zapraszamy do skorzystania z dogodnych warunków finansowania w Getin Noble Banku. Nasz usługi pozwolą państwo poprawić płynność finansową firmy oraz zabezpieczyć transakcje!


Zapytaj o szczegóły

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych d

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!