Pozostałe konta w ofercie

Korzystaj z gromadzenia środków w walucie
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie Konta
  • 0 zł za przelewy
  • Spłata kredytu w walucie
  • Dostęp do depozytów w walucie
Oferta dla obywateli Ukrainy
  • do 2% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie Konta
  • 0 zł za wydanie i obsługę karty debetowej
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów Planet Cash w Polsce oraz za wypłaty BLIKIEM ze wszystkich bankomatów, które obsługują tę funkcję

Możesz otworzyć Podstawowy Rachunek płatniczy w Getin Banku jeśli:

  • nie posiadasz rachunku płatniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w polskiej walucie umożliwiającego wykonywanie transakcji,
  • masz więcej niż 18 lat.