Uwaga na telefony od osób podszywających się pod pracowników banków

28.08.2019

Ostrzegamy przed telefonami od osób, które podszywają się pod pracowników banków. Celem przestępców podczas takiego kontaktu jest wyłudzenie SMS-a służącego do potwierdzenia przelewów.

Każdy SMS ze strony Banku, z prośbą o podanie hasła autoryzacyjnego, zawiera informację o rodzaju zleconej dyspozycji. Dlatego prosimy o uważne czytanie wszystkich SMS-ów, które wysyła Bank z prośbą o podanie hasła SMS. Dotyczy to zarówno Bankowości Internetowej jak i kontaktów telefonicznych. 

Jeśli treść SMS-a budzi Twoje wątpliwości lub z treści SMS-a wynika, że służy do potwierdzenia dyspozycji, której nie zlecałeś, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszą Infolinią.

Zachęcamy do korzystania z autoryzacji przelewów i innych dyspozycji za pomocą naszej aplikacji mobilnej. Autoryzacja mobilna bardziej czytelnie i szczegółowo wyświetla informację, jaka dyspozycja jest potwierdzana. Autoryzacja mobilna wymaga jedynie zalogowania do aplikacji bez konieczności podawania dodatkowych haseł lub SMS-ów. Dzięki temu przestępcom jest znacznie trudniej przekonać klienta do potwierdzenia przelewu, którego nie zlecał.