Bezpieczne urządzenia

Aby bezpiecznie korzystać z Bankowości należy zadbać o bezpieczeństwo urządzeń, na których używasz systemów bankowych, czyli o własne komputery, telefony i tablety.

 

Bezpieczny komputer

 

 1. Komputer wykorzystywany do łączenia z bankowością powinien mieć zainstalowany system operacyjny dla którego producent zapewnia aktualizacje i są one instalowane.
 2. Korzystaj tylko z zaufanych urządzeń. Nie loguj się do Bankowości z komputerów dostępnych w kawiarenkach internetowych czy innych ogólnodostępnych miejscach. Istnieje prawdopodobieństwo, że na takich komputerach będzie zainstalowane oprogramowanie przechwytujące dane do logowania.
 3. Twoje urządzenie powinno mieć zainstalowany program antywirusowy z aktualną bazą wirusów. Dzięki temu jest zabezpieczone przed większością złośliwego oprogramowania, które jest już znane. Regularnie wykonuj skanowanie systemu, aby wykryć potencjalne zagrożenia i nie wyłączaj programu antywirusowego podczas korzystania z Internetu.
 4. Aktualizuj oprogramowanie, system operacyjny i przeglądarki internetowe zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami dostawców. Aktualny system i oprogramowanie gwarantuje większe bezpieczeństwo, ponieważ wiele aktualizacji naprawia luki w zabezpieczeniach, które przestępcy mogą wykorzystać.
 5. Używaj zapory sieciowej (firewall), która pomaga chronić komputer przed atakami z sieci.
 6. Systematyczna aktualizacja przeglądarek internetowych zapewnia większy poziom bezpieczeństwa. Bankowość Internetowa dostępna jest dla: Google Chrome od wersji 51, Mozilla Firefox od wersji 34, Microsoft Edge od wersji 13, Internet Explorer w wersji 11, Opera od wersji 20, Safari od wersji 7.
 7. Zabezpiecz swoje urządzenia dodatkowymi hasłami. Chroni to Twój komputer przed dostępem osób niepowołanych np. w sytuacji, gdy zgubisz urządzenie, na którym korzystasz z systemu bankowego.
 8. Na komputerze instaluj jedynie oprogramowanie, które pochodzi z oficjalnych źródeł.
 9. Pamiętaj, że Bank nigdy nie prosi i nie przesyła linków do zainstalowanie dodatkowych zabezpieczeń np. certyfikatów, aplikacji antywirusowych lub innego dodatkowego oprogramowania.
 10. Zachowuj ostrożność i nie otwieraj żadnych wiadomości i plików, które wydają się podejrzane, a ich pochodzenie nie jest potwierdzone. Trzeba je niezwłocznie usunąć z dysku. Szczególnie zwróć uwagę na e-maile proszące o podanie danych logowania do Bankowości, danych osobowych, teleadresowych czy kodów autoryzacyjnych. Nie odpowiadaj na tego typu wiadomości, nie otwieraj zamieszczonych w nich załączników i nie korzystaj z zawartych w nich linków.
 11. Nigdy nie podłączaj zewnętrznych nośników danych do swojego urządzenia, jeśli nie masz pewności co do ich bezpieczeństwa.
 12. Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego nie odchodź od komputera, a po zakończeniu pracy wyloguj się i zamknij przeglądarkę.

 

Bezpieczny telefon i tablet

 

 1. Upewnij się, że Twój telefon posiada aktualny system operacyjny dostarczony przez producenta. Systematycznie go aktualizuj.
 2. Aplikacje Getin Mobile i Noble Mobile oraz inne programy instaluj wyłącznie z oficjalnych sklepów z aplikacjami (Google Play, Apple App Store).
 3. Na bieżąco aktualizuj aplikacje Getin Mobile i Noble Mobile do najnowszych wersji.
 4. Zabezpiecz dostęp do swojego urządzenia trudnym do odgadnięcia kodem lub hasłem.
 5. Nie odczytuj kodów QR nieznanego pochodzenia.
 6. W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja Getin Mobile lub Noble Mobile, niezwłocznie zgłoś ten fakt na Infolinię lub w Oddziale. Aktywne urządzenia mobilne na których zainstalowane są aplikacje Getin Mobile i Noble Mobile możesz usunąć po zalogowaniu się do Bankowości Internetowej w sekcji Bankowość Mobilna.
 7. Nigdy nie przesyłamy linków w SMS służących do pobrania aplikacji na urządzenia mobilne.
 8. Urządzenie, z którego korzystasz do obsługi bankowości internetowej, zabezpiecz przed zagrożeniami, m.in. poprzez zainstalowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego renomowanego producenta, zainstalowaną zaporę osobistą (ang. personal firewall) oraz oprogramowanie antyspyware.
 9. Pamiętaj, że do obsługi do obsługi konta wystarczy oryginalna aplikacja mobilna pobrana z autoryzowanego sklepu. Nie instaluj dodatkowego oprogramowania by poprawić dostępność usług bankowych, np.: specjalnych aplikacji, certyfikatów.
 10. Regularnie przeprowadzaj skanowanie swojego urządzenia aby wykryć  i wyeliminować złośliwe oprogramowanie.
 11. Nie uruchamiaj linków z wiadomości SMS lub e-mail, jeśli nie masz pewności, że pochodzą z bezpiecznego i zaufanego źródła.
 12. Nie łącz aplikacji mobilnej banku ze swoim kontem na obcych urządzeniach.
 13. Nie udostępniaj swojego urządzenia osobom nieuprawnionym.
 14. Jeśli zgubisz urządzenie usuń je z listy urządzeń zaufanych.
 15. Zwracaj szczególną uwagę na uprawnienia, jakich wymaga instalowana aplikacja (podejrzenia powinien wzbudzić dostęp do SMS-ów, wykonywania połączeń oraz wymaganie praw administracyjnych na urządzeniu).