Konto Oszczędnościowe

4% gwarantowane do końca 2016 r.W Getin Banku zawsze znajdziesz korzystne rozwiązania dla swoich oszczędności. Sprawdź jak atrakcyjne i wygodne jest oszczędzanie na naszym nowym Koncie Oszczędnościowym.

Atrakcyjne oprocentowanie

Twoje oszczędności powinny pracować dla Ciebie z jak najwyższym zyskiem. Dlatego teraz wszystkim naszym Klientom, oferujemy rekordowe 4% na Koncie Oszczędnościowym

  • dostępne już od pierwszej złotówki, do kwoty 10 000 zł
  • środki możesz wpłacać i wypłacać bez utraty odsetek

 

Wygodna Gwarancja

Szanujemy nie tylko Twoje pieniądze, ale także Twój czas. Żebyś nie musiał co chwilę szukać najlepszej oferty, gwarantujemy że 4% na Koncie Oszczędnościowym nie zmieni się aż do 31.12.2016 roku. Masz pewność, że przez cały ten okres Twoje pieniądze będą pracować dla Ciebie stale z wysokim zyskiem.

Zwróć uwagę:

Gwarancją oprocentowania 4% objęte są środki do kwoty 10 000 zł. Pozostałe środki wpłacone na Konto Oszczędnościowe będą oprocentowane zgodnie z obowiązującą Tabelą Oprocentowania. Dla aktywnych Klientów jest to oprocentowanie od 2,2% do 2,4%.
 

Jak skorzystać?

Żeby skorzystać z oferty konta oszczędnościowego 4%, wystarczy posiadać konto osobiste w Getin Banku i po prostu z niego korzystać, tzn.:

  • co miesiąc otrzymywać wynagrodzenie min. 1000 zł oraz dokonywać płatności kartą na min. 300 zł
  • wyrazić zgodę marketingową na otrzymywanie SMS-em i e-mailem informacji o promocjach Getin Banku.

Nie masz konta osobistego? Otwórz teraz!
 

Co jeszcze warto wiedzieć.

  • Konto Oszczędnościowe możesz otworzyć w pakiecie z kontem osobistym Getin UP lub Słonecznym. Na podstawie jednej umowy otrzymasz konto osobiste oraz oszczędnościowe oraz bezpłatny dostęp przez internet

  • nie posiadając konta osobistego w Getin Banku, możesz także otworzyć Konto Oszczędnościowe. Jego oprocentowanie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. jest podwyższona do oprocentowania podstawowego wskazanego w Tabeli Oprocentowania

  • odsetki na Koncie Oszczędnościowym są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego

  • dwa razy w miesiącu możesz bez opłat dokonać wypłaty środków z Konta Oszczędnościowego

  • możesz dokonywać dowolnej liczby wpłat na konto, niezależnie od kwoty

  • korzystne oprocentowanie - 0,5 x WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego, comiesięczna zmiana stawki, oprocentowanie może być czasowo podwyższane o premię na zasadach określonych w regulaminach promocji lub w Tabeli Oprocentowania - w okresie od 01.07.2015 r. do 31.12.2015 r. oprocentowanie zakładanych w Getin Banku od 23.10.2012 r. Kont Oszczędnościowych jest zgodne z oprocentowaniem podstawowym wskazanym w Tabeli Oprocentowania. Dodatkowo po spełnieniu warunków oferty specjalnej Pakiet Korzyści – Mój Bank oprocentowanie może wynieść aż 4,00% do 10 tys. w skali roku a min. 2,20% w skali roku dla reszty salda

Dokumenty do pobrania:

Zobacz najczęściej zadawane pytania:

Jak sprawdzić saldo rachunku za pomocą Bankowości Telefonicznej?

Po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej należy postępować według wskazówek lektora. Poprosi on o wybór z klawiatury telefonu cyfry 1 czyli opcji Posiadane produkty. Następnie po raz kolejny należy wybrać cyfrę 1 czyli opcji Rachunki. Lektor odczyta 6 ostatnich cyfr interesującego Klienta rachunku a następnie poinformuje o saldzie.

Gdzie mogę sprawdzić jakie są opłaty za prowadzenie konta?

Opłaty za posiadane konto regulują zapisy w umowie o rachunek oraz obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na stronie Getin Banku pod adresem: http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/konta/konta-osobiste/konto-getin-up/dokumenty.

Jakie są opłaty za prowadzenie konta?

Obecnie w swojej ofercie Bank ma kilka typów rachunków. . Aktualna Tabela Opłat i Prowizji dla nich znajduje się na stronie Getin Banku pod adresem: http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/konta/konta-osobiste/konto-getin-up/dokumenty.

Co to jest konto walutowe i komu jest potrzebne?

Konto walutowe w Getin Banku to doskonałe rozwiązanie, dla osób, które zarabiają w EUR, USD, GBP lub CHF, otrzymują rentę w walucie obcej lub często podróżują po świecie. Konto pozwala na swobodne i bezpieczne dysponowanie pieniędzmi zarówno podczas pobytu za granicą, jak i w kraju.

Na jakich zasadach działa konto walutowe?

Konto walutowe jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej, zakładany w placówkach banku. Konto to doskonale nadaje się dla Klientów posiadających oszczędności bądź wpływy w walucie innej niż PLN. Z kont walutowych można zarówno wypłacać, jak i wpłacać środki w walucie, w jakiej konto jest prowadzone.

Co to jest zlecenie stałe i polecenie zapłaty?

Zlecenie stałe to szybka, wygodna i bezpieczna forma regulowania powtarzających się rachunków o określonej kwocie i częstotliwości np. za czynsz, prąd, gaz. Na podstawie jednej dyspozycji Bank będzie regularnie np. co miesiąc dokonywać określonych wcześniej przez Klienta dyspozycji.

Polecenie zapłaty to dyspozycja realizowana na podstawie złożonej przez Klienta zgody, aby pieniądze były przekazywane z konta na rachunek wierzyciela (np. operatora telefonii komórkowej, gazowni, elektrowni), w kwotach i terminach ustalonych przez Klienta. Dzięki niej Klient nie musi pamiętać o konieczności terminowego regulowania rachunków. Bank zrobi to za niego.

Co to jest IBAN i kod SWIFT?

IBAN to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Dla polskich banków IBAN to dwie litery PL wpisywane przed numerem rachunku.

Kod SWIFT jest to kod identyfikujący dany Bank; niezbędny jest przy wykonywaniu przelewów walutowych. Dla Getin Noble Bank S.A. kod SWIFT to: GBGCPLPK.

Jak mogę uzyskać historię rachunku?

Zamówienie historii rachunku możliwe jest poprzez zlecenie dyspozycji zamówienia zaświadczenia na Infolinii Banku po zalogowaniu do Bankowości Telefonicznej Getin Phone bądź bezpośrednio w placówce Banku.

Ile kosztuje przelew z konta oszczędnościowego?

Aktualna Tabela Opłat i Prowizji dla kont oszczędnościowych znajduje się na stronie Getin Banku pod adresem: http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/konta/konta-osobiste/konto-getin-up/dokumenty.

Doradzimy Ci, jakie konto wybrać


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.