Skarbonka

Chcesz oszczędzać wygodnie lub oszczędzać wydając? Otwórz Konto Oszczędnościowe Skarbonka.

 • korzystne oprocentowanie
 • środki możesz wypłacić w każdej chwili, nie tracąc odsetek

Konto Oszczędnościowe Skarbonka:

 • Konto Oszczędnościowe Skarbonka możesz otworzyć w pakiecie z Kontem Getin UP lub Słonecznym - na podstawie jednej umowy otrzymasz konto osobiste i internetowy kanał dostępu,
 • posiadając już dostęp do Bankowości Internetowej Getin Banku, możesz otworzyć Konto Oszczędnościowe Skarbonka samodzielnie poprzez Bankowość Internetową,
 • Konto Oszczędnościowe Skarbonka to rachunek z kapitalizacją miesięczną o podstawowym oprocentowaniu równym 0,5 x WIBOR 1M (z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego, comiesięczna zmiana stawki) w stosunku rocznym,
 • w ramach czasowej promocji Klient otrzymuje w okresie od 01.07.2015 r. do 31.07.2015 r. podwyższone oprocentowanie zgodne z Tabelą oprocentowania
 • odsetki na Koncie Oszczędnościowym Skarbonka są kapitalizowane na koniec każdego miesiąca kalendarzowego
 • raz w miesiącu możesz bez opłat wykonać operację bezgotówkową z Konta Oszczędnościowego Skarbonka

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:

Konto oszczędnościowe Skarbonka to wygodny sposób na oszczędzanie:
 • opcja Zachowaj Resztę - Twoje wydatki są zaokrąglane w górę do pełnych 1, 5 lub 10 zł, a te drobne kwoty z nadwyżki, odkładane są automatycznie na koncie Skarbonka. W ten sposób oszczędzasz wydając.

Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do placówki Getin Banku z dowodem osobistym
 2. W ponad 500 placówkach czekają na Ciebie wykwalifikowani Doradcy, którzy zaproponują najlepszą ofertę
 3. Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z Infolinią 197 97

Dokumenty do pobrania:

Zobacz najczęściej zadawane pytania:

Jak sprawdzić saldo rachunku za pomocą Bankowości Telefonicznej?

Po zalogowaniu się do Bankowości Telefonicznej należy postępować według wskazówek lektora. Poprosi on o wybór z klawiatury telefonu cyfry 1 czyli opcji Posiadane produkty. Następnie po raz kolejny należy wybrać cyfrę 1 czyli opcji Rachunki. Lektor odczyta 6 ostatnich cyfr interesującego Klienta rachunku a następnie poinformuje o saldzie.

Gdzie mogę sprawdzić jakie są opłaty za prowadzenie konta?

Opłaty za posiadane konto regulują zapisy w umowie o rachunek oraz obowiązującej Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na stronie Getin Banku pod adresem: http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/konta/konta-osobiste/konto-getin-up/dokumenty.

Jakie są opłaty za prowadzenie konta?

Obecnie w swojej ofercie Bank ma kilka typów rachunków. . Aktualna Tabela Opłat i Prowizji dla nich znajduje się na stronie Getin Banku pod adresem: http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/konta/konta-osobiste/konto-getin-up/dokumenty.

Co to jest konto walutowe i komu jest potrzebne?

Konto walutowe w Getin Banku to doskonałe rozwiązanie, dla osób, które zarabiają w EUR, USD, GBP lub CHF, otrzymują rentę w walucie obcej lub często podróżują po świecie. Konto pozwala na swobodne i bezpieczne dysponowanie pieniędzmi zarówno podczas pobytu za granicą, jak i w kraju.

Na jakich zasadach działa konto walutowe?

Konto walutowe jest to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie obcej, zakładany w placówkach banku. Konto to doskonale nadaje się dla Klientów posiadających oszczędności bądź wpływy w walucie innej niż PLN. Z kont walutowych można zarówno wypłacać, jak i wpłacać środki w walucie, w jakiej konto jest prowadzone.

Co to jest zlecenie stałe i polecenie zapłaty?

Zlecenie stałe to szybka, wygodna i bezpieczna forma regulowania powtarzających się rachunków o określonej kwocie i częstotliwości np. za czynsz, prąd, gaz. Na podstawie jednej dyspozycji Bank będzie regularnie np. co miesiąc dokonywać określonych wcześniej przez Klienta dyspozycji.

Polecenie zapłaty to dyspozycja realizowana na podstawie złożonej przez Klienta zgody, aby pieniądze były przekazywane z konta na rachunek wierzyciela (np. operatora telefonii komórkowej, gazowni, elektrowni), w kwotach i terminach ustalonych przez Klienta. Dzięki niej Klient nie musi pamiętać o konieczności terminowego regulowania rachunków. Bank zrobi to za niego.

Co to jest IBAN i kod SWIFT?

IBAN to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Dla polskich banków IBAN to dwie litery PL wpisywane przed numerem rachunku.

Kod SWIFT jest to kod identyfikujący dany Bank; niezbędny jest przy wykonywaniu przelewów walutowych. Dla Getin Noble Bank S.A. kod SWIFT to: GBGCPLPK.

Jak mogę uzyskać historię rachunku?

Zamówienie historii rachunku możliwe jest poprzez zlecenie dyspozycji zamówienia zaświadczenia na Infolinii Banku po zalogowaniu do Bankowości Telefonicznej Getin Phone bądź bezpośrednio w placówce Banku.

Ile kosztuje przelew z konta oszczędnościowego?

Aktualna Tabela Opłat i Prowizji dla kont oszczędnościowych znajduje się na stronie Getin Banku pod adresem: http://www.getinbank.pl/dla-ciebie/konta/konta-osobiste/konto-getin-up/dokumenty.

Doradzimy Ci, jakie konto wybrać


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.