Lokaty terminowe złotowe

Lokata Twój Zysk

 • Lokata dla nowych środków
 • Lokata na okres 3 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
 • Stałe oprocentowanie

Sprawdź szczegóły:

okresoprocentowanie standardowe Lokaty Twój Zyskoprocentowanie promocyjne Lokaty Twój Zysk*
3 miesiące2,75%3,00%

 

 • możliwość ulokowania wyłącznie nowych środków tj. nadwyżki powyżej salda środków złotowych Klienta w Getin Noble Banku SA (wg stanu na 11.05.2015 r.)
 • stałe oprocentowanie
 • aby uzyskać promocyjne oprocentowanie musisz aktywnie korzystać z konta osobistego w Getin Banku
 • lokata na okres 3 miesięcy
 • po zakończeniu okresu umownego możemy przedłużyć lokatę automatycznie z oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP obowiązującej w dniu odnowienia pomniejszonej o 0,25 punktu procentowego
 • maksymalna kwota, dla której może zostać zastosowane promocyjne oprocentowanie wynosi 50 tys. zł*
 • minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
 • lokata dostępna w placówkach oraz za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej


*Odsetki za cały pierwszy okres umowny „Lokaty Twój Zysk” zostaną naliczone wg oprocentowania promocyjnego w przypadku spełnienia przez uczestnika promocji łącznie następujących warunków: a) posiadanie lub założenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Getin Banku (dalej: „ROR”) w dniu otwarcia „Lokaty Twój Zysk”, przy czym ROR nie może zostać zamknięty w okresie lokowania środków na „Lokacie Twój Zysk”, b) wpływ w każdym z co najmniej 2 „Podokresów” (do których zalicza się pełne i niepełne miesiące kalendarzowe obejmujące pierwszy okres umowny „Lokaty Twój Zysk”) wynagrodzenia w formie przelewu przychodzącego na ROR wskazany w punkcie a) z innych banków lub z rachunków firmowych prowadzonych przez Bank w łącznej kwocie minimum 1000 złotych w danym „Podokresie”, c) rozliczenie w każdym z co najmniej 2 „Podokresów” (do których zalicza się pełne i niepełne miesiące kalendarzowe obejmujące pierwszy okres umowny „Lokaty Twój Zysk”) transakcji bezgotówkowych kartami debetowymi wydanymi do ROR wskazanego w punkcie a) lub za pomocą aplikacji iKasa na łączną kwotę minimum 300 złotych w danym „Podokresie”, przy czym łączna kwota zdeponowanych na „Lokacie Twój Zysk” środków uczestnika promocji (liczona łącznie dla założonych „Lokat Nowy Zysk” oraz „Lokat Twój Zysk”), dla których może zostać zastosowane promocyjne oprocentowanie wynosi 50 tys. zł. Szczegóły w regulaminie promocji „Lokata Twój Zysk” . Oprocentowanie podane jest w skali roku wg stanu na 15.05.2015 r. i ma zastosowanie w pierwszym okresie umownym lokaty.


Lokata Prosty Zysk

 • stałe oprocentowanie
 • lokata na okres 1, 3 i 6 miesięcy
 • po zakończeniu okresu umownego możemy przedłużyć Twoją lokatę automatycznie z oprocentowaniem równym obowiązującej w dniu odnowienia: stopie referencyjnej NBP (lokata 6-miesięczna), stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,25 punktu procentowego (lokata 3-miesięczna) lub stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o 0,50 punktu procentowego (lokata 1-miesięczna)
 • minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
Oferta dostępna w placówkach:

okres oferta standardowa oferta dla aktywnych posiadaczy ROR*
1 miesiąc 1,30% 1,50%
3 miesiące 2,30% 2,50%
6 miesięcy 2,50% 2,70%


*Warunki otrzymania możliwości zakładania lokat z podwyższonym oprocentowaniem są określone w regulaminie promocji „Wyższy Procent II”-III edycja.

Lokata Wznosząca

 • stałe progresywne oprocentowanie
 • lokata na okres 12 miesięcy
 • masz możliwość wcześniejszej wypłaty środków bez utraty odsetek naliczonych za pełne miesiące wg skali progresji*
 • po zakończeniu okresu umownego możemy przedłużyć Twoją lokatę automatycznie z oprocentowaniem standardowej oszczędnościowej lokaty terminowej Getin Banku obowiązującym w dniu odnowienia
 • minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
Średnie oprocentowanie za pierwszy rok- oferta dostępna w placówkach:
okres oferta standardowa oferta dla aktywnych posiadaczy ROR**
12 miesięcy 2,70% 2,90%

 *Skala progresji (stawki oprocentowania stosowane do wyliczenia należnych odsetek za dany pełny miesiąc trwania likwidowanej lokaty) w pierwszym okresie umownym:

miesiąc trwania lokatyoferta standardowaoferta dla aktywnych posiadaczy ROR**
1. miesiąc1,70%1,90%
2. miesiąc1,70%1,90%
3. miesiąc1,85%2,05%
4. miesiąc2,05%2,25%
5. miesiąc2,25%2,45%
6. miesiąc2,45%2,65%
7. miesiąc2,65%2,85%
8. miesiąc2,85%3,05%
9. miesiąc3,30%3,50%
10. miesiąc3,55%3,75%
11. miesiąc3,80%4,00%
12. miesiąc4,30%4,50%
Lokata złotowa o stałym oprocentowaniu. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł. Kapitalizacja na koniec okresu umownego. Lokata odnawia się z oprocentowaniem standardowej oszczędnościowej lokaty terminowej Getin Banku obowiązującym w dniu odnowienia. Likwidacja lokaty przed zakończeniem okresu umownego skutkuje naliczeniem odsetek za pełne miesiące utrzymania środków w Banku. Do wyliczenia odsetek za pełne miesiące stosuje się odpowiednią stawkę za dany miesiąc podaną w skali progresji. Likwidacja lokaty w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia skutkuje utratą odsetek, likwidacja po pierwszym miesiącu a przed zakończeniem pierwszego okresu umownego skutkuje zastosowaniem oprocentowania wg skali progresji za pełne miesiące utrzymania środków w Banku, likwidacja w drugim i każdym następnym okresie umownym w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od odnowienia skutkuje zastosowaniem, za pełne miesiące utrzymania środków w rozpoczętym okresie, oprocentowania równego stawce  obowiązującej w dniu odnowienia lokaty.


**Warunki otrzymania możliwości zakładania lokat z podwyższonym oprocentowaniem są określone w regulaminie promocji „Wyższy Procent II”-III edycja.Lokata Dynamiczna

 • zmienne oprocentowanie -  w okresie objętym umową ulega zmianie o wielkość (i w tym samym kierunku - odpowiednio wzrost lub spadek) zmiany stopy referencyjnej NBP z pierwszym dniem obowiązywania zmienionej stawki stopy referencyjnej NBP
 • możesz założyć lokatę na okres 24 lub 36 miesięcy
 • po zakończeniu okresu umownego możemy przedłużyć Twoją lokatę automatycznie z oprocentowaniem równym stopie referencyjnej NBP obowiązującej w dniu odnowienia
 • minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł
Oferta dostępna w placówkach:
okres oferta standardowa oferta dla aktywnych posiadaczy ROR*
24 miesiące 2,55% 2,75%
36 miesięcy 2,80% 3,00%


*Warunki otrzymania możliwości zakładania lokat z podwyższonym oprocentowaniem są określone w regulaminie promocji „Wyższy Procent II”-III edycja.


Lokata terminowa (standardowa)

 • stałe oprocentowanie
 • możesz założyć lokatę na okres od 1 do 36 miesięcy
 • po zakończeniu okresu umownego możemy przedłużyć Twoją lokatę automatycznie
 • minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł (dla lokat internetowych zakładanych za pośrednictwem GB24 1 000 zł)
Okres Oprocentowanie
1 miesiąc 1,00%
3 miesiące 1,00%
4 miesiące 1,00%
5 miesięcy 1,00%
6 miesięcy 1,10%
12 miesięcy 1,25%
24 miesiące 1,25%
36 miesięcy

1,25%


 
Oferta dla osób fizycznych. Szczegóły oferty dostępne są w placówkach Banku. Kapitalizacja na koniec okresu umownego. Likwidacja Twojej Lokaty III, Lokaty Prosty Zysk i Lokaty Dynamicznej przed zakończeniem okresu umownego skutkuje obniżeniem oprocentowania do 0,10% w skali roku. Likwidacja standardowej lokaty terminowej w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia skutkuje całkowitą utratą odsetek za rozpoczęty okres, a likwidacja w terminie późniejszym - obniżeniem oprocentowania do 0,05% w skali roku. Oprocentowanie podane w stosunku rocznym wg stanu na dzień 1.04.2015 r.

Uwaga:

Przedterminowa likwidacja lokaty skutkuje utratą odsetek lub obniżeniem oprocentowania.Zapoznaj się także z atrakcyjną ofertą Kont Oszczędnościowych.


Jak uzyskać?

 1. Zapraszamy do placówki Getin Banku z dowodem osobistym
 2. W ponad 500 placówkach czekają na Ciebie wykwalifikowani Doradcy, którzy zaproponują najlepszą ofertę
 3. Jeśli posiadasz w Getin Banku rachunek do bezgotówkowego zakładania lokat, to lokatę możesz założyć poprzez wysyłanie środków przelewem z dowolnego banku (zawierając w tytule przelewu wszystkie wymagane parametry lokaty)
 4. Jeśli masz dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu z Infolinią 197 97

Dla Klienta

Lokaty z codziennym naliczaniem odsetek

Informujemy, że lokaty z codziennym naliczaniem odsetek, w tym Lokata Last Minute III, zostały wycofane z oferty Getin Banku z dniem 6.02.2012r.
Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty Getin Banku [PDF 119 kB]

Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty

Aktualne oprocentowanie dla lokat wycofanych z oferty znajduje się w poniższych plikach.

Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty Getin Banku [PDF 119 kB]
Oprocentowanie lokat wycofanych z oferty założonych w jednostkach organizacyjnych dawnego Wschodniego Banku Cukrownictwa, dawnego Banku Przemysłowego oraz Get Banku SA [PDF 128 kB]
Tabela oprocentowania rachunków i lokat DnB Nord

Bankowe Papiery Wartościowe

Okres emisji ostatniej serii BPW  w Getin Banku zakończył się 30.06.2011. Bankowe Papiery Wartościowe mogą być obsługiwane w placówkach własnych Getin Banku.

Regulamin rachunków specjalnego przeznaczenia GNB
Tabela Opłat i Prowizji BPW obowiązująca od dnia 15.07.2014Dokumenty do pobrania:

Zobacz najczęściej zadawane pytania:

Czy na Infolinii Banku można założyć / zamknąć lokatę?

Za pośrednictwem Infolinii Banku po zalogowaniu się do usługi Bankowości Telefonicznej każdy Klient ma możliwość otwarcia bądź zamknięcia lokaty terminowej.

Jakie ponoszę opłaty za zamknięcie lokaty?

Zamknięcie lokaty oraz zlecenie przelewu na rachunek własny w Getin Banku jest całkowicie bezpłatne. Koszt zamknięcia lokaty i przelewu środków na rachunek w innym Banku jest zawarty w umowie lokaty terminowej.

Czy lokaty odnawiają się automatycznie?

W sytuacji, kiedy Klient podpisuje umowę o lokatę odnawialną, jest ona odnawiana automatycznie na zasadach zawartych w umowie. Dzień zakończenia lokaty pierwotnej jest jednocześnie dniem otwarcia nowej lokaty.

Kiedy i w jakiej formie uzyskam potwierdzenie lokaty otwartej na Infolinii Banku?

Potwierdzenie zawarcia umowy lokaty wysyłane zostanie na adres e-mail bądź drogą korespondencyjną w zależności od życzenia Klienta. Potwierdzenie wysyłane jest niezwłocznie po zrealizowaniu dyspozycji założenia lokaty.

Czy środki z zakończonej lokaty są przelewane na rachunek, z którego był zrobiony przelew czy przechodzą na kolejną lokatę?

To zależy od umowy, jaką zawarł Klient. Jeżeli została podpisana umowa na lokatę odnawialną, z kapitału oraz wypracowanych odsetek zostanie założona nowa lokata. Natomiast jeśli umowa o lokatę informuje, że jest ona nieodnawialna, środki zostaną przekazane na wskazany przez Klienta w umowie rachunek.

Doradzimy Ci, jak zainwestować


 Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (Bank), na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez Bank w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, w związku z którą zostały przekazane, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Banku. Dane osobowe mogą być przekazane przez Bank wyłącznie podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa, w tym podmiotom wskazanym w art. 105 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665, z późn. zm.), a w szczególności do banków, Biura Informacji Kredytowej SA, Systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie oraz innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów w przypadkach, zakresie i celu określonych w ustawie Prawo bankowe oraz podmiotom wskazanym przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy. Bank informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności bankowych.