Rodzina 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – skorzystaj z wniosków w bankowości internetowej

21.12.2021

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1.01.2022 r. w obszarze wsparcia rodziny dostępne będzie kolejne rozwiązanie z rządowego programu Polski Ład. Będzie to Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli nowe świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 35. miesiąc życia.

Nowe świadczenie nie będzie zależeć od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Rodzice będą mogli zdecydować, czy  chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie można złożyć do ZUS wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia,
 • bankowości elektronicznej.

Umożliwimy składanie wniosków w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 11.01.2022 r.

Więcej informacji o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym na https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270)

 

Rodzina 500+

Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przyznane przez państwo w wysokości 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat.

Rodzice mogą otrzymać świadczenie wychowawcze bez względu na wysokość dochodów.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba złożyć wniosek (obecny okres świadczeniowy trwa do 31.05.2022 r.) do końca 2021 r. Wnioskodawca składa wniosek do właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania urzędu miasta/gminy, ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy (np. centrum świadczeń). Wniosek może złożyć:

 • elektronicznie za pomocą:
  > Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  > portalu Emp@tia,
  > bankowości elektronicznej.
 • osobiście w urzędzie,
 • za pośrednictwem poczty.

Od 1.01.2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy, który trwa do 31.05.2022 r., będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie też wypłacał świadczenia przyznane w 2022 roku.

Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń przyznanych w 2021 roku do 31.05.2022 r. Dlatego osoby, które już pobierają świadczenie wychowawcze lub złożą wniosek do końca 2021 r., nie będą musiały składać do ZUS wniosku na okres świadczeniowy, który już trwa.

Od 1.01.2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ na okres świadczeniowy, który trwa do 31.05.2022 r., będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie,
za pomocą:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia,
 • bankowości elektronicznej.

Umożliwimy składanie wniosków w ramach programu Rodzina 500+ przekazywanych do ZUS od 11.01.2022 r. Wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ na okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1.06.2022 r. do 31.05.2023 r., będzie można złożyć również wyłącznie elektronicznie od 1.02.2022 r.

Więcej informacji o 500+ na https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.) oraz Ustawa z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981)