Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Ubezpieczenie Ochronne do Kredytów Gotówkowych
Ubezpieczenie Ochronne do Kredytów Gotówkowych

Ubezpieczenie Ochronne do iKredytu

Planujesz wziąć kredyt gotówkowy? Pomyśl o zabezpieczeniu siebie i swoich najbliższych.

Poznaj korzyści

Co zyskasz dzięki ubezpieczeniu?

 • w przypadku utraty dochodów więcej czasu na poszukiwanie nowej pracy, nie musisz się martwić o spłatę aż do 12 rat kredytu

 • bezpieczeństwo finansowe dla Ciebie w trudnych sytuacjach losowych, takich jak Inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  lub Niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeń
  w razie zajścia zdarzenia może spłacić kapitał Kredytu pozostający do spłaty

 • elastyczność zakresu ochrony ubezpieczeniowej dostosowanego do Twojego statusu zawodowego

 • prosty i wygodny sposób zawarcia umowy ubezpieczenia – minimum formalności

 • możliwość skredytowania składki - brak potrzeby ponoszenia kosztów ochrony z własnych środków

Warunki ubezpieczenia

Zakres ochrony Utrata stałych źródeł dochodów Inwalidztwo w wyniku NW lub Niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku NW
Wiek Ubezpieczonego na dzień zakończenia ochrony w danym zakresie nie przekracza 67 lat nie przekracza 86 lat
Okres ochrony 12, 24, 36 miesięcy w zależności od długości trwania kredytu
Świadczenie / Suma ubezpieczenia
Okres ochrony w miesiącach Liczba miesięcznych świadczeń w wysokości raty kredytu Suma ubezpieczenia
12 6 30 000 zł
24 10 50 000 zł
36 12 60 000 zł
kapitał kredytu pozostający do spłaty w dniu zajścia zdarzenia
W przypadku Utraty stałych źródeł dochodów w ciągu pierwszych 30 dni od dnia objęcia ochroną, Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, jednorazowe świadczenie w wysokości 10% raty
Wysokość składki zależna jest od długości trwania umowy ubezpieczenia, wysokości sumy ubezpieczenia oraz liczby ubezpieczonych Kredytobiorców będących stroną tej samej umowy kredytu. Składka ubezpieczeniowa obliczana jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności. Składka może zostać skredytowana i uwzględniona w ratach kredytu. Wysokość Twojej składki sprawdzisz tutaj.

Ważne informacje

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje o ubezpieczeniu?

 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) Indywidualny
  Program „Twoje dochody i NNW”
 • Karta Produktu

Kto udziela ochrony?

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.

Komu zostanie wypłacone świadczenie?

 • Świadczenie ubezpieczeniowe przysługuje ubezpieczonemu Kredytobiorcy.

Bank pomoże Ubezpieczonemu lub bliskim Ubezpieczonego w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem Wniosku o wypłatę Świadczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń.

Jaka jest forma ubezpieczenia?

Ochrona ubezpieczeniowa oferowana jest na podstawie zawartej indywidualnej Umowy ubezpieczenia, w której Kredytobiorca występuje jednocześnie jako Ubezpieczający oraz Ubezpieczony. W przypadku, gdy umowa kredytu została zawarta przez dwóch kredytobiorców i obaj wnioskują o objęcie ochroną ubezpieczeniową – Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez każdego odrębnie.

Dodatkowo:

Przed podpisaniem Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz kosztami ubezpieczenia. Zwróć uwagę szczególnie na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę ubezpieczenia, warunki zawarcia Umowy ubezpieczenia, zasady odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia oraz ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń.

Gdy nie są spełnione warunki objęcia ochroną w zakresie Utraty stałych źródeł dochodów, ochrona ubezpieczenia świadczona jest w zakresie Inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub Niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku nabycia prawa do świadczenia ubezpieczeniowego po wcześniejszej całkowitej spłacie kredytu, Ubezpieczyciel wypłaca Ubezpieczonemu, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności, przewidziane w OWU świadczenie zgodnie z harmonogramem spłaty rat obowiązującym w dniu zawarcia Umowy kredytu.

PEŁNOMOCNICTWO AGENTA

Getin Noble Bank S.A. pełni rolę agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11165368/A. Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 wykonuje czynności agencyjne na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. Informacje o wpisie Banku do rejestru agentów Klient może sprawdzić poprzez złożenie wniosku do KNF lub poprzez stronę internetową:https://au.knf.gov.pl/Au_online/.
Bank działa na podstawie udzielonego mu przez towarzystwo ubezpieczeń
Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych.Zapytaj o szczegóły ubezpieczenia

Uzupełnij poprawnie wszystkie wymagane pola

Pełna treść zgody
×

Oświadczam, że jestem zainteresowany usługami świadczonymi przez Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) ul. Przyokopowa 33 (zwany dalej: Bankiem). Wyrażam zgodę na doraźne przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych podanych w formularzu w celu prezentacji usług oferowanych przez Bank. Przyjmuję do wiadomości, że dane będą przetwarzane przez Bank do chwili prezentacji usług świadczonych przez Bank oraz że do tej chwili administratorem podanych przeze mnie danych będzie Bank. Dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Dane zostały podane dobrowolnie.

Wypełnij formularz − doradca skontaktuje się z Tobą!

Wybierz jedną z ponad 400 placówek w całej Polsce!

Zielona Góra
al. Niepodległosci 78
tel. 68/389-32-42
obliczam odległość

Wyznacz trasę

Szukasz bankomatu? Skorzystaj z wyszukiwarki którą znajdziesz tutaj

Dokumenty


Nota prawna

Getin Noble Bank S.A., w zakresie oferowanego produktu ubezpieczeniowego stosuje zasady określone w Rekomendacji U z dnia 24 czerwca 2014 r. dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Rekomendacji dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi” wydanej przez Związek Banków Polskich. Postępowanie przez Bank zgodnie z dobrymi praktykami zapewnia Naszym Klientom między innymi rzetelną i przejrzystą informację dotyczącą objęcia ochroną ubezpieczeniową oraz wysokie standardy obsługi.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez pomioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, uprzejmie informujemy, że od 11 października 2015 r. zmianie ulegają zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Przedmiotowa ustawa umożliwia wprowadzenie szeregu ułatwień w komunikacji z instytucjami finansowymi oraz precyzyjnie definiuje sposób oraz terminy udzielania odpowiedzi na reklamacje.

W załączeniu prezentujemy zasady składania i rozpatrywania reklamacji przez poszczególne Towarzystwa Ubezpieczeń współpracujące z Getin Noble Bank S.A. z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z nimi.

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.