Indywidualne Konto Emerytalne
0,50%
w skali roku

Oszczędzaj i pomnażaj swoje pieniądze bez podatku od zysków kapitałowych

  • Dodatkowe oszczędności na czas emerytury
  • Oszczędzanie w ramach tzw. trzeciego (dobrowolnego) filaru systemu ubezpieczeń społecznych