Gdzie zmienić hasło do Bankowości Internetowej?

Aby zmienić hasło do Bankowości Internetowej, po zalogowaniu się wybierz Ustawienia (w prawym górnym rogu), a następnie naciśnij kafel Zmiana hasła.


System wyświetli pola do wprowadzenia nowego hasła.


Nowe hasło powinno składać się z co najmniej 10, a maksymalnie 20 znaków. Hasło musi zawierać przynajmniej jedną wielką i jedną małą literę oraz jedną cyfrę.


Poznaj wymogi bezpiecznego hasła tutaj .


Po dwukrotnym wprowadzeniu nowego hasła oraz wyboru sposobu jego wprowadzania, wystarczy zatwierdzić dyspozycję kodem autoryzacyjnym.


Sprawdź tutaj, w jaki sposób wpisywać hasło maskowane.

Czy odpowiedź była pomocna?