Jak mogę sprawdzić stan konta przed zalogowaniem?

Usługę sprawdzania stanu konta przed zalogowaniem włączysz w Bankowości Mobilnej. W tym celu:

  • zaloguj się do Bankowości Mobilnej,
  • wybierz z poziomu Menu opcję DOSTĘPNE ŚRODKI PRZED LOGOWANIEM,
  • przesuń suwak w prawo, a na ekranie pojawią się pola:
    Rachunek, do którego będą wyświetlane dostępne środki z możliwością zmiany - podgląd można ustawić tylko dla rachunków: osobistych, firmowych, kont walutowych i kont oszczędnościowych,
    Sposób prezentacji środków – do wyboru masz prezentację kwotową i procentową, dodatkowo możliwość włączenia informacji o ostatniej operacji dokonanej na rachunku, dla którego pokazywane są dostępne środki.

Po dokonaniu wyboru wybierz przycisk Zapisz. Od tego momentu na ekranie przed zalogowaniem będziesz miał informację o dostępnych środkach oraz jeśli wybrałeś taką opcje również o ostatniej operacji na rachunku.

Czy odpowiedź była pomocna?