Otrzymałem kartę pocztą. Gdzie mogę ją aktywować i nadać numer PIN?

Otrzymaną kartę możesz aktywować w Bankowości Internetowej, Mobilnej oraz telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Getin Banku.

 

AKTYWACJA KARTY W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

 • zaloguj się do Bankowości Internetowej,
 • wybierz zakładkę Karty, gdzie wyświetlą się wszystkie posiadane przez Ciebie karty,
 • następnie wybierz przycisk Szczegóły przy karcie, którą chcesz aktywować,
 • po zmianie widoku należy wybrać opcję Aktywuj lub Zmień PIN. Po wybraniu jednej z tych opcji system prosi o wprowadzenie numeru PIN, który ma zostać przypisany do karty,
 • we wskazanych miejscach wpisz wybrane przez siebie cztery cyfry, a następnie powtórz je we wskazanym polu i kliknij Zapisz,
 • następnie zatwierdź zmianę podając kod autoryzacyjny otrzymany w wiadomości SMS.

 

Po dokonaniu pierwszej transakcji z użyciem chipa zostanie zaktualizowany PIN do karty oraz aktywowana funkcja zbliżeniowa.

 

AKTYWACJA KARTY W BANKOWOŚCI MOBILNEJ

 • zaloguj się do Bankowości Mobilnej.
 • w menu głównym aplikacji, w sekcji Moje produkty, wybierz opcję Karty.
 • w odpowiedniej zakładce (karty są podzielone na: Karty Debetowe i Karty Kredytowe) znajdź kartę, którą chcesz aktywować i wybierz przycisk Szczegóły karty, a następnie Aktywuj.
 • w kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie pełnego numeru karty oraz ustanowienie PIN-u do karty, a następnie o autoryzację aktywacji karty Twoim kodem PIN do Bankowości Mobilnej.
 • jeśli podasz poprawne dane, karta zostanie aktywowana.
 • po dokonaniu pierwszej transakcji z użyciem chipa zostanie zaktualizowany PIN do karty oraz aktywowana funkcja zbliżeniowa.

 

AKTYWACJA KARTY PRZEZ INFOLINIĘ W BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ

 • przygotuj login i hasło do Bankowości Telefonicznej. Login został wysłany do Ciebie mailem, a hasło SMS-em.
 • zadzwoń na  Infolinię pod numer +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01, wybierz opcję Klient Indywidulany, a następnie Logowanie do Bankowości Telefonicznej.
 • po prawidłowym zalogowaniu do usługi, wybierz z menu opcję Aktywacja karty, nadanie lub zmiana numeru PIN.
 • lektor wyczyta 4 ostatnie cyfry z każdej karty, którą posiadasz. Przy tej, którą chcesz aktywować / zmienić PIN, wciśnij na klawiaturze telefonu cyfrę wskazaną przez lektora i potwierdź  #.
 • następnie wprowadź swój PIN do karty i potwierdź #. Powtórz tę czynność.

 

Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie, lektor poinformuje Cię o poprawnym nadaniu numeru PIN.
Jeśli nie masz dostępu do Bankowości Telefonicznej, zadzwoń na Infolinię pod numer +48 664 919 797 lub +48 32 604 30 01 i wybierz opcję Klient Indywidualny, a następnie Połączenie z Konsultantem. Na początku rozmowy, w celu weryfikacji,  zadamy Ci kilka pytań, by potem przełączyć do procesu nadawania PIN-u. Lektor wyczyta 4 ostatnie cyfry z każdej karty, którą posiadasz. Przy tej, którą chcesz aktywować / zmienić PIN, wciśnij na klawiaturze telefonu cyfrę wskazaną przez lektora i potwierdź #. Następnie wprowadź swój PIN do karty i potwierdź #. Powtórz tę czynność. Lektor poinformuje Cię o poprawnym nadaniu numeru PIN.

Czy odpowiedź była pomocna?