Jak są naliczane odsetki od przyznanego Limitu?

Od kwoty wykorzystanego limitu Bank codziennie nalicza odsetki. Odsetki naliczone są za każdy dzień korzystania z limitu i pobierane łącznie na koniec miesiąca automatycznie z konta w ramach którego został Limit udzielony.

Czy odpowiedź była pomocna?