Kiedy otrzymasz środki z przyznanego Limitu?

Udostępnienie kwoty przyznanego Limitu w Rachunku nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych (z wyłączeniem sobót i niedziel) licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy– wówczas będziesz mógł skorzystać z środków udostępnionych w ramach umowy limitu na Twoim Rachunku.

Czy odpowiedź była pomocna?