Czy istnieje możliwość wpłaty lub wypłaty części środków z już istniejącej lokaty?

W momencie zakładania lokaty określasz jej parametry, w tym czas, na jaki jest zawierana oraz kwotę. Nie ma możliwości zmiany parametrów lokaty w czasie jej trwania. Jeśli jesteś zainteresowany wpłaceniem dodatkowych środków, załóż dowolną lokatę wskazaną w aktualnej ofercie banku. Jeśli chcesz wypłacić pieniądze, zerwij istniejącą lokatę, przy czym nie ma możliwości wypłaty części środków z lokaty. 

Czy odpowiedź była pomocna?