Czy mobilna autoryzacja jest bezpieczna?

Wszystkie szczegóły operacji przetwarzane przez mobilną autoryzację są chronione przed nieautoryzowanym dostępem nieuprawnionych użytkowników oraz złośliwych programów. Wszystkie dane wysyłane są do poszczególnych systemów w sposób tajny, dopiero po zalogowaniu do aplikacji prezentujemy Klientowi szczegóły danej operacji.

Czy odpowiedź była pomocna?