Czy wszystkie operacje mogę potwierdzać Mobilną Autoryzacją?

Większość operacji zatwierdzisz za pomocą Mobilnej Autoryzacji. W przypadku operacji, dla których niedostępna jest Mobilna Autoryzacja wymagane będzie zatwierdzenie operacji kodem SMS.

Czy odpowiedź była pomocna?