Getin Noble Bank S.A. jest agentem Noble Securities S.A.

Noble Securities S.A. jest domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Getin Noble Bank S.A. jest podmiotem wpisanym na listę agentów firm inwestycyjnych, prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.