Rodzina 500+

Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to pomoc finansowa dla rodzin wychowujących dzieci.

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ należy składać co roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Programie i złożenia wniosku w Bankowości Internetowej Getin Banku.

Składanie wniosków - informacja dla Klientów

 

Informujemy, że Getin Bank 1 lipca udostępnił możliwość złożenia wniosku o kontynuację świadczenia w programie Rodzina 500+, w bankowości internetowej Getin Banku, na nowy okres trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Program Rodzina 500+

 

Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest:

 • każdej rodzinie - na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągany przez nią dochód,
 • rodzinom, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie - również na pierwsze lub jedyne dziecko,
 • rodzinom wychowującym niepełnosprawne dziecko, o dochodzie na jednego członka nie przekraczającym 1200zł na miesiąc - również na pierwsze lub jedyne dziecko.

 


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o Programie Rodzina 500+.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rodzina 500+?

 

W serwisie internetowym Banku dostępny jest wniosek na nowy okres świadczeniowy.

 

 • świadczenie liczone jest od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek,
 • prawo do świadczenia przysługuje ci do 30 września każdego roku, bez względu na to, kiedy złożyłeś wniosek,
 • w październiku rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy, dlatego, aby nadal otrzymywać świadczenie 500 plus, należy ponownie złożyć wniosek.
 1. Wypełnij wniosek
  za pośrednictwem Getin Banku

  Wnioskodawcy wypełniają i wysyłają wniosek o świadczenie 500+ w Bankowości Internetowej Getin Banku.

 2. Rejestracja wniosku
  za pośrednictwem MRPiPS*

  (bez udziału wnioskodawcy)

  Złożony wniosek zostaje zarejestrowany w państwowym systemie informatycznym emp@tia.

 3. Rozpatrzenie wniosku
  za pośrednictwem MRPiPS*

  Złożony wniosek zostaje zarejestrowany w państwowym systemie informatycznym emp@tia.

 4. Wypłata świadczenia
  za pośrednictwem MRPiPS*

  Wypłata nastąpi do końca miesiąca przypadającego po kolejnym, w którym złożono wniosek.

 

Złóż wniosek

Sprawdź, gdzie szukać informacji o statusie wniosku

MRPiPS* - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

Jeśli masz pytania - zapraszamy na stronę Pomocy z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+. Getin Bank umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+.

Co ważne:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie, wyłącznie po zalogowaniu do Bankowości Internetowej Getin Bank.
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
 • System Bankowości Internetowej Getin Banku poprosi o podanie kodu SMS lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w Getin Noble Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl .

Pamiętaj

 

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailing, wiadomości sms lub wiadomości w Bankowości Internetowej Getin Bank. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku lub osobiście w oddziale.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.