Rodzina 500+

Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to pomoc finansowa dla rodzin wychowujących dzieci.

Wniosek w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ można złożyć w Bankowości Internetowej Getin Banku.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Programie i złożenia wniosku w Bankowości Internetowej Getin Banku.

O programie

Składanie wniosków - informacja dla Klientów

 

Informujemy, że Getin Bank 1 lutego 2021 r. udostępnił możliwość złożenia wniosku o kontynuację świadczenia w programie Rodzina 500+, w bankowości internetowej Getin Banku, na nowy okres trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Program Rodzina 500+

 

Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest każdej rodzinie. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o Programie Rodzina 500+.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rodzina 500+?

 

Od 1 lutego 2021 r. w serwisie internetowym Banku dostępny jest wniosek na nowy okres świadczeniowy.

 

 • świadczenie liczone jest od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek,
 • prawo do świadczenia przysługuje do 31 maja 2022 r., bez względu na to, kiedy złożyłeś wniosek,
 • od 1 czerwca 2021 r. rozpoczne się nowy okres świadczeniowy, dlatego, aby nadal otrzymywać świadczenie 500 plus, należy ponownie złożyć wniosek.

 

 1. Wypełnij wniosek
  za pośrednictwem Getin Banku

  Wnioskodawcy wypełniają i wysyłają wniosek o świadczenie 500+ w Bankowości Internetowej Getin Banku.

 2. Rejestracja wniosku
  za pośrednictwem MRiPS*

  (bez udziału wnioskodawcy)

  Złożony wniosek zostaje zarejestrowany w państwowym systemie informatycznym emp@tia.

 3. Rozpatrzenie wniosku
  za pośrednictwem MRiPS*

  Złożony wniosek zostaje zarejestrowany w państwowym systemie informatycznym emp@tia.

 4. Wypłata świadczenia
  za pośrednictwem MRiPS*

  Wypłata nastąpi do końca miesiąca przypadającego po kolejnym, w którym złożono wniosek.

 

Złóż wniosek

Sprawdź, gdzie szukać informacji o statusie wniosku

MRiPS* - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

 

 

Jeśli masz pytania - zapraszamy na stronę Pomocy z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+. Getin Bank umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+.

Co ważne:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie, wyłącznie po zalogowaniu do Bankowości Internetowej Getin Bank.
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
 • System Bankowości Internetowej Getin Banku poprosi o podanie kodu SMS lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w Getin Noble Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z adresu e-mail: upo_empatia@mrips.gov.pl .

Pamiętaj

 

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailing, wiadomości sms lub wiadomości w Bankowości Internetowej Getin Bank. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku lub osobiście w oddziale.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

W reklamie posługujemy się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych znajdziesz na www.getinbank.pl/slownik