Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to pomoc finansowa dla rodzin wychowujących dzieci.

Wniosek na nowy okres świadczeniowy już dostępny w Bankowości Internetowej Getin Banku. Dzięki złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu Rodzina 500+ przez system bankowości internetowej Getin Banku, natychmiast trafi on do państwowego systemu rejestracji.

złóż wniosek  

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Programie i złożenia wniosku w Bankowości Internetowej Getin Banku.


Składanie wniosków - informacja dla Klientów

Informujemy, że Getin Bank udostępnił możliwość złożenia wniosku o kontynuację świadczenia w programie Rodzina 500+, w bankowości internetowej Getin Banku, na nowy okres trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Program Rodzina 500+

Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest:

 • każdej rodzinie - na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągany przez nią dochód,
 • rodzinom, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie - również na pierwsze lub jedyne dziecko,
 • rodzinom wychowującym niepełnosprawne dziecko, o dochodzie na jednego członka nie przekraczającym 1200zł na miesiąc - również na pierwsze lub jedyne dziecko.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o Programie Rodzina 500+.

Składanie nowych wniosków:

 • wniosek o świadczenie możesz złożyć w dowolnym momencie,
 • świadczenie liczone jest od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek,
 • prawo do świadczenia przysługuje ci do 30 września każdego roku, bez względu na to, kiedy złożyłeś wniosek.
1 sierpnia 2017 r.
zakończenie etapu składania wniosków o kontynuację świadczenia, gdzie wypłata nastąpi do 31 października 2017r. Aby zachować ciągłość w otrzymywaniu świadczenia co miesiąc złóż wniosek w Bankowości Internetowej Getin Banku.
od 1 września 2017 r.
do 30 września 2017 r.
zakończenie etapu składania wniosków o kontynuację świadczenia.
rozpoczęcie składania wniosków o kontynuację świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.
31 sierpnia 2017 r.
składanie wniosków o kontynuację świadczenia, gdzie wypłata nastąpi do 30 listopada 2017 r.
30 września 2017 r.
31 sierpnia 2017 r.
składania wniosków na aktualnie trwający okres, gdzie wypłata nastąpi do 30 listopada 2017r.
30 września 2017 r.
nowy okres świadczeniowy programu 500+
zakończenie etapu składania wniosków na aktualnie trwający okres, gdzie wypłata nastąpi do 31 października 2017r. (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie).
od 1 września 2017 r.
do 30 września 2017 r.
zakończenie etapu składania wniosków na aktualnie trwający okres.
1 października 2017 r.
do 30 września 2018 r.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rodzina 500+?

w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:

 • wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
 • wniosek na nowy okres trwający od 1 października 2017 do 30 września 2018 r.

Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku dostępny jest wniosek na nowy okres świadczeniowy.

 • świadczenie liczone jest od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek,
 • prawo do świadczenia przysługuje ci do 30 września każdego roku, bez względu na to, kiedy złożyłeś wniosek,
 • warunkiem ciągłości w otrzymywaniu świadczenia co miesiąc jest wypełnienie wniosku do 31 sierpnia.
01

GETIN BANK
Wypełnij wniosek
 

Wnioskodawcy wypełniają i wysyłają wniosek o świadczenie 500+ w Bankowości Internetowej Getin Banku.

02

MRPiPS*
Rejestracja wniosku
(bez udziału wnioskodawcy)

Złożony wniosek zostaje zarejestrowany w państwowym systemie informatycznym emp@tia.

03

MRPiPS*
Rozpatrzenie wniosku
 

Złożony wniosek zostaje zarejestrowany w państwowym systemie informatycznym emp@tia.

04

MRPiPS*
Wypłata świadczenia
 

Wypłata nastąpi do końca miesiąca przypadającego po kolejnym, w którym złożono wniosek - przykładowo, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.

Sprawdź, gdzie szukać informacji o statusie wniosku

MRPiPS* - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+. Getin Bank umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+.

Co ważne:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie, wyłącznie po zalogowaniu do Bankowości Internetowej Getin Bank.
  złóż wniosek
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
 • System Bankowości Internetowej Getin Banku poprosi o podanie kodu SMS lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w Getin Noble Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Pamiętaj

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailing, wiadomości sms lub wiadomości w Bankowości Internetowej Getin Bank. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku lub osobiście w oddziale.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Zachęcamy również do zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa bankowości internetowej Getin Bank