Kontakt

Twoja przeglądarka nie jest już wspierana.

Strona Getin Bank działa w wielu przeglądarkach, jednak ze względów bezpieczeństwa i uzyskania optymalnego komfortu użytkowania, zalecamy aktualizację obecnie używanej wersji.
Obok znajdziesz informacje o w pełni wspieranych przeglądarkach.

Rodzina 500 Plus

Program Rodzina 500+ to pomoc finansowa dla rodzin wychowujących dzieci.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie faktyczni i prawni dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o Programie i złożenia wniosku w Bankowości Internetowej Getin Banku.


Składanie wniosków - informacja dla Klientów


Informujemy, iż Getin Bank udostępnił możliwość złożenia wniosku w programie 500+ w bankowości internetowej Getin Noble Banku.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Program Rodzina 500+

Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest:

 • każdej rodzinie - na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągany przez nią dochód,
 • rodzinom, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie - również na pierwsze lub jedyne dziecko,
 • rodzinom wychowującym niepełnosprawne dziecko, o dochodzie na jednego członka nie przekraczającym 1200zł na miesiąc - również na pierwsze lub jedyne dziecko.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o Programie Rodzina 500+.

listopad 2016 r.
rozpoczęcie składania wniosków o kontynuację świadczenia wychowawczego
31 sierpnia 2017 r.
składanie wniosków o kontynuację świadczenia, gdzie wypłata nastąpi do 30 listopada 2017r.
30 września 2017 r.
rozpoczęcie składania wniosków w programie Rodzina 500+ w Bankowości Internetowej Getin Banku
1 sierpnia 2017 r.
zakończenie etapu składania wniosków o kontynuację świadczenia, gdzie wypłata nastąpi do 31 października 2017r.
od 1 września 2017r.
do 31 października 2017r.
termin upływu ważności wniosków złożonych do września 2017 r.
Złóż wniosek o kontynuację świadczenia w Bankowości Internetowej Getin Banku

Składanie nowych wniosków:

 • wniosek o świadczenie możesz złożyć w dowolnym momencie,
 • świadczenie liczone jest od miesiąca, w którym wpłynie prawidłowo wypełniony wniosek,
 • prawo do świadczenia przysługuje ci do 30 września każdego roku, bez względu na to, kiedy złożyłeś wniosek.
01

GETIN BANK
Wypełnij wniosek
 

Wnioskodawcy wypełniają i wysyłają wniosek o świadczenie 500+ w w Bankowości Internetowej Getin Banku.

02

MRPiPS*
Rejestracja wniosku
(bez udziału wnioskodawcy)

Złożony wniosek zostaje zarejestrowany w państwowym systemie informatycznym emp@tia.

03

MRPiPS*
Rozpatrzenie wniosku
 

Złożony wniosek zostaje zarejestrowany w państwowym systemie informatycznym emp@tia.

04

MRPiPS*
Wypłata świadczenia
 

Wypłata nastąpi do końca miesiąca, w którym złożono wniosek - jeśli został złożony do 10. dnia miesiąca albo do końca następnego miesiąca - jeśli wniosek złożono po 10. dniu miesiąca.

Sprawdź, gdzie szukać informacji o statusie wniosku

MRPiPS* - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bezpieczeństwo

Zachowaj ostrożność składając wniosek Rodzina 500+. Getin Bank umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+.

Co ważne:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie, wyłącznie po zalogowaniu do Bankowości Internetowej Getin Bank.
  złóż wniosek
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
 • System Bankowości Internetowej Getin Banku poprosi o podanie kodu SMS lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w Getin Noble Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

Pamiętaj

Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailing, wiadomości sms lub wiadomości w Bankowości Internetowej Getin Bank. Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii banku lub osobiście w oddziale.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Zachęcamy również do zapoznania się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa bankowości internetowej Getin Bank