Co zrobić, gdy bank odrzuci wniosek kredytowy?

Co zrobić, gdy bank odrzuci wniosek kredytowy?

Potrzebujesz szybkiego zastrzyku gotówki, więc składasz wniosek o kredyt. Liczysz na szybką decyzję i pozyskanie środków, jednak bank odrzuca twój wniosek? Jeśli nie chcesz, aby ten scenariusz był częścią twojego doświadczenia sprawdź, jak postąpić w razie takiej sytuacji i dowiedz się, jak temu zapobiec.

Kredyty gotówkowe, chociaż są znacznie łatwiej dostępne niż kredyty hipoteczne, nie są przeznaczone dla każdego. Mimo że wszyscy mogą się o nie ubiegać, nie wszyscy otrzymają pozytywną odpowiedź banku.

Odrzucenie wniosku kredytowego – najczęstsze przyczyny

Mimo że kredyty gotówkowe mogą być przyznawane w oparciu o uproszczone procedury, bank nie akceptuje każdego przyjętego wniosku. W trosce o dobro swoje i swoich klientów, przeprowadza dokładną analizę – po to, aby zminimalizować ryzyko związane z potencjalnymi trudnościami w spłacie zobowiązania. Może więc dojść do sytuacji, w której bank odrzuca wniosek kredytowy.

  • Niepoprawnie złożony wniosek

Wiele instytucji zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku wówczas, gdy będzie on nieprawidłowo wypełniony, nie będzie zawierał wszystkich danych lub nie będzie kompletny. Może się więc okazać, że np. brak zaświadczenia o wysokości dochodów spowoduje odrzucenie wniosku.

  • Niespełnienie kryteriów przez kredytobiorcę

Każdy bank dokładnie precyzuje wymagania stawiane kredytobiorcy. Znaczenie ma nie tylko wiek czy forma zatrudnienia, ale również stałość osiąganych dochodów czy odpowiedni status jako klienta. Może się więc okazać, że brak ciągłości w umowach z pracodawcą czy posiadanie już innego kredytu w tym samym banku (wówczas, gdy wnioskowany kredyt przeznaczony jest wyłącznie dla nowych klientów) będzie przeszkodą do udzielenia finansowania.

  • Niewystarczająca zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest jednym z głównych czynników, od których zależy uzyskanie finansowania. Zbyt niska zdolność może być powodem decyzji odmownej banku – dla podanych parametrów kredytu. Bank może bowiem uznać, że dochody są zbyt niskie, a co za tym idzie – istnieje prawdopodobieństwo problemów z terminową spłatą zobowiązania.

  • Nieprzychylna historia kredytowa

Wiarygodność kredytowa to kolejny parametr istotny dla banku. To, jak kredytobiorca spłacał poprzednie zobowiązania, może świadczyć o terminowości spłaty zobowiązania, o które się ubiega.

Odmowna decyzja banku może wiązać się z negatywną historią kredytową, np. wieloma przeterminowanymi zobowiązaniami, które do tej pory nie zostały spłacone. Ryzyko odrzucenia wniosku może pojawić się także wówczas, gdy kredytobiorca nie zaciągnął do tej pory żadnego kredytu.

Negatywna decyzja kredytowa – co dalej?

Jeśli bank odrzucił wniosek kredytowy, należy zapoznać się z powodem takiej decyzji. Pozwoli to podjąć działania, dzięki którym kolejny wniosek ma szansę zostać zaakceptowany. Co można zrobić?

  • Uzupełnienie brakujących dokumentów

Jeśli decyzja odmowna wynika z braku kilku dokumentów, należy jak najszybciej je uzupełnić. Czas będzie odgrywał znaczącą rolę, jeżeli zależy ci na szybkim pozyskaniu gotówki.

  • Zmiana parametrów kredytu

Zbyt niska zdolność kredytowa wcale nie oznacza konieczności podniesienia swoich dochodów. Wystarczy zmodyfikować parametry finansowania tak, aby wysokość miesięcznej raty pozwalała na spłatę bez żadnego ryzyka. W tym celu możesz:

  • zmniejszyć kwotę, o jaką wnioskujesz – pozwoli to na automatycznie zmniejszenie wysokości raty
  • wydłużyć okres finansowania – im dłuższy, tym niższa miesięczna rata
  • spłacić inne zaciągnięte zobowiązania kredytowe – ich uregulowanie pozwoli na zwiększenie zdolności kredytowej.

Wszystkie propozycje przedstawione powyżej pozwolą na podniesienie zdolności kredytowej, więc tylko od ciebie zależy, którą opcję wybierzesz.

Możesz także wykazać dodatkowy dochód, jeśli taki posiadasz lub zawnioskować o kredyt ze współkredytobiorcą.

  • Zbudowanie wiarygodności kredytowej

Brak jakichkolwiek zaciągniętych zobowiązań sprawia, że bankowi trudno zweryfikować twoją wiarygodność. W przypadku otrzymania decyzji odmownej możesz spróbować zbudować swoją historię kredytową, np. poprzez zakup sprzętu na raty, uruchomienie karty kredytowej. Spłata zobowiązań w terminie zwiększy wiarygodność i w przyszłości pozwoli uniknąć odmowy udzielenia finansowania.

Bank odmawia kredytu? Udaj się do innego

Banki udzielają kredytów w oparciu o regulacje prawne, ale także wewnętrzne procedury. Odmowna decyzja w jednej instytucji wcale nie musi oznaczać podobnego scenariusza w innym banku.

Wybierz kredyt gotówkowy na korzystnych warunkach finansowych, a następnie sprawdź kryteria jego udzielania. Upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania formalne oraz te związane ze zdolnością oraz wiarygodnością kredytową i dopiero wtedy złóż wniosek.

Porównaj kilka ofert kredytowych, ponieważ całkowita kwota do spłaty może wpływać na decyzję o przyznaniu finansowania. To ważne przede wszystkim wówczas, gdy w innym banku wniosek został odrzucony z powodu niewystarczającej zdolności kredytowej.

Pamiętaj! Odmowna decyzja banku to nie jego „widzimisię”, a efekt wnikliwej analizy konkretnego klienta. Takie działanie jest konieczne, ponieważ pozwala zminimalizować ryzyko kredytowe – niekorzystne zarówno dla banku, jak i samego kredytobiorcy. 

 

29.12.2021 | Getin Bank | 5 minut czytania
Wielu Polaków nie ma nawyku planowania comiesięcznych kosztów. Do kwestii wydatków nie warto jednak podchodzić bezrefleksyjnie, ponieważ taki sposób postępowania może prowadzić do nawarstwiania się problemów finansowych. Jeżeli chcesz świadomie zarządzać swoim budżetem, musisz poznać najważniejsze zasady kontrolowania swoich wydatków.